Temakonferens: Trygga och attraktiva stadskärnor

Platsutvecklare står inför nya utmaningar när det gäller att förstå sin stad genom människors upplevelser, berättelser och rykten kring trygghet. Denna temakonferens handlar om hur invånare och besökares föreställningar om trygghet kan hanteras kommunikativt i platsutvecklingsarbete.

Upplevelser av trygghet - viktig konkurrensfördel för din stad!

Program

 • Kommunikation för en tryggare stadskärna: insikter från det pågående forskningsprojektet ”Rädslans geografi”
  Cecilia Cassinger universitetslektor och forskningsledare i projektet,
  Ola Thufvesson universitetslektor, Jörgen Eksell universitetslektor och
  Maria Månsson universitetslektor, Lunds universitet
 • Berättad historia som utgångspunkt för innovativ platsutveckling
  Elisabeth Högdahl, universitetslektor, Lunds universitet och Jessica Engvall, kommunikationsstrateg, Helsingborgs stad
 • Platssamverkan i praktiken för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
  Per Eriksson, VD City i samverkan, Stockholm
 • Destination Image repair during crisis – om att skapa en positiv bild av en destination i kris (på engelska)
  Eli Avraham, professor i kommunikation, Haifa University, Israel
 • Att bygga tryggt – ur arkitektens synvinkel
  Gunilla Wembe, arkitekt SAR/MSA, Sweco
 • Hur tryggar vi handelns utsatthet för brott?
  Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel
 • Workshop om utvecklingsarbete på temat trygghet i svenska stadskärnor
 • Diskussion av föredragen och erfarenhetsutbyte i grupp

Du får ta del av

 • Aktuell forskning om attraktivitet, trygghet och kriskommunikation
 • Goda exempel på innovativ platssamverkan
 • Konkreta åtgärder och praktiska tips för att skapa trygga och attraktiva handels- och mötesplatser

Pris

1 495 kr för medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare. 1 995 kr för övriga. I priset ingår fika, lunch samt dokumentation. Moms tillkommer.

Anmälan

Anmälan senast 1 november till info@svenskastadskarnor.se. Ange faktureringsadress och ev matallergier.


Arrangörer är Svenska Stadskärnor, Lunds Universitet / Campus Helsingborg

Tid

13 nov 2019 09:00 - 16:00

Plats

Campus Helsingborg, Rönnowsgatan 10 E, Helsingborg

Elisabet Elmsäter Vegsö
Marie Enhörning