Vad händer med jobben inom handeln när köpen och pengarna flyttar utomlands?

Handeln befinner sig i ett nytt läge med växande internationell konkurrens. Svenska hushåll handlar allt mer utomlands. Inflödet av e-handelsbeställningar från utlandet är inte lika stort. Hur kan handelns konkurrenskraft stärkas så att inte mer av handeln och jobben flyttar utomlands?

Läs mer om detta och våra andra seminarier i Almedalen.

Tid

3 jul 2018 10:00 - 10:50

Plats

Kårhuset Rindis lokaler, Donnersgatan 1, Almedalen