Svensk Handel på turné – första stopp för hösten i Katrineholm

Svensk Handel åker under hösten på turné för att öka kunskapen om handelns roll i besöksnäringen. Vid gårdagens seminarium i Katrineholm var hela länet samlat och bland besökarna fanns allt från riksdagspolitiker, kommunpolitiker, tjänstemän och företagare.

Under de senaste 20 åren har den svenska shoppingturismen blivit allt viktigare. Svenskar lägger nästan en fjärdedel av reskassan på shopping, medan våra utländska gäster spenderar nästan halva reskassan i butikerna. Det betyder att 74 miljarder kronor – motsvarande 11 procent av den totala detaljhandelns omsättning kommer från våra besökare. 

Under hösten kommer Svensk Handel tillsammans med Arena för Tillväxt, Svensk Turism, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden att ge sig ut på en gemensam satsning i regioner och kommuner för att lyfta besöksnäringen i hela Sverige. 

Vid gårdagens seminarium i Katrineholm var hela länet samlat och bland besökarna fanns allt från riksdagspolitiker, kommunpolitiker, tjänstemän och företagare. Viktiga frågor som diskuterades var samverkan mellan offentligt och privat, infrastruktur både fysiskt och digitalt och regeltillämpning, där kommunens roll i att stödja och hjälpa företagare, i stället för att kontrollera, lyftes tydligt.

Habib Aissaoui, vd och ägare till Fabriken i Sparreholm, deltog under Svensk Handels pass. Habib berättade om sin vision, att bli ett mini-Gekås. Öppnandet av Fabriken för drygt ett år sedan har inte bara lett till att invånare och besökare har fått tillgång till prisvärd shopping, utan tillskottet av besökare har även lett till nyöppnande av flera restauranger och caféer, fler arbetstillfällen och skatteintäkter till kommunen. Habib efterlyste handling och inte bara fina ord från kommunerna samt samarbeten med övriga besöksnäringen för att behålla besökarna längre i Sörmland.

Turnén går nu vidare, nästa stopp är i Örebro den 23 september.

Publicerad: 2015.09.04 Senast uppdaterad: 2015.09.04 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling Nyheter

Skriv en kommentar