2016

Ebba Busch Thor, Kd, praoade på Hemköp
2016.06.20

Ebba Busch Thor, Kd, praoade på Hemköp

Idag praoade Ebba Busch Thor som förste partiledare ut i PraoExpress på Hemköp Torsplan i Stockholm. 

Detta gör Svensk Handel för att stoppa sjukskatten
2016.06.16

Detta gör Svensk Handel för att stoppa sjukskatten

Svensk Handel är mycket kritiskt till den sjukskatt regeringen föreslagit, det vill säga att företagen, utan tak eller bortre tidsgräns, ska betala 25 procent av sjukkostnaderna för anställda som är sjuka efter dag 90.

Remissvar: Svensk Handel säger nej till sjukskatten
2016.06.08

Remissvar: Svensk Handel säger nej till sjukskatten

Regeringen har skickat ett förslag om att öka företagens kostnadsansvar för sjukskrivningar på remiss till ett flertal instanser. Svensk Handel bedömer förslaget som skadligt, inte bara för företagen i handeln, utan för hela arbetsmarknaden, och avstyrker därför förslaget. 

Martin & Servera – Leverantörer utmanas vässa sortimentet
2016.06.07

Martin & Servera – Leverantörer utmanas vässa sortimentet

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist och har ambitionen att vara marknadsledande också när det gäller hållbarhet.

Ny forskningsrapport – flödesorientering av globalt inköpsarbete
2016.06.03

Ny forskningsrapport – flödesorientering av globalt inköpsarbete

Globalt inköpsarbete kan vara en avgörande konkurrensfördel för svenska handelsföretag. Samtidigt innebär det stora utmaningar och kräver att företagen arbetar flödesorienterat med sina inköp för att bli framgångsrika

Svensk Handel kräver att sjukskatten stoppas
2016.06.03

Svensk Handel kräver att sjukskatten stoppas

Regeringen har föreslagit en ny sjukskatt. Företagen ska betala 25 procent av sjukpenningskostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. En konsekvens blir att alla de som börjar jobba igen efter en skada eller sjukdom får svårare att få ett jobb. 

12
2016.06.02

E-handelspaketet – nytt regelpaket från EU

Den 25 maj presenterade EU-kommissionen sitt e-handelspaket bestående av ett antal initiativ för att öka den gränsöverskridande handeln inom EU och förverkliga den digitala inre marknaden.

2016.06.02

Oberättigad geo-blockering

Enligt förslaget är det förbjudet att diskriminera kunder utifrån deras nationalitet eller geografiska placering när det gäller tillgång till varor och tjänster.

2016.06.02

Gränsöverskridande paketleveranser

Förslaget innebär att EU-kommissionen, genom nationella tillsynsmyndigheter, ska samla in uppgifter från paketleverantörer om deras tjänsteutbud och prisnivåer. Detta ska sedan publiceras på en webbsida i syfte att göra marknaden mer transparent och tillgänglig för e-handlare som vill sälja mer över gränserna. 

2016.06.02

Konsumentskyddsmyndigheternas tillsynsarbete

Den så kallade CPC-förordningen (Consumer Protection Cooperation) som reglerar samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheterna inom EU föreslås få en ansiktslyftning i syfte att förstärka deras möjligheter att bättre se till så att konsumenträttigheterna följs.

2016.06.02

Guideline för otillbörliga affärsmetoder

Guideline för otillbörliga affärsmetoder

2016.06.02

Cookie-direktivet ska utvärderas – svara på EU-kommissionens enkät

EU-direktivet som reglerar hur företag får använda sig av cookies, även kallade kakor, på webbsidor ska ses över.

2016.06.02

Översyn av det europeiska konsumentregelverket

EU-kommissionen har påbörjat en översyn över den europeiska konsumentregelverket i syfte att se om reglerna är relevanta och effektiva.

Vårens och sommarens Stil-guide är här
2016.06.02

Vårens och sommarens Stil-guide är här

Nya Stilguiden har anlänt och finns för beställning hos Svensk Handel Stil. Använd Stilguiden som inspirationskälla, en inköpsguide eller ett säljverktyg. Som medlem kan du logga in och beställa guiden kostnadsfritt.

Så får rea-begreppet användas
2016.06.02

Så får rea-begreppet användas

För att en butik ska få locka kunder med rea i sin marknadsföring ska vissa förutsättningar vara uppfyllda. Svensk Handel hjälper dig att förstå reglerna kring begreppet. 

3