Apoteket – Ansvaret sträcker sig bortom hyllorna

Apotekets kampanj om att rensa hyllorna från cykliska silikoner hösten 2015 väckte både uppmärksamhet och engagemang.

Kampanjen är ett bra exempel på hur man kan ta hållbarhetsarbetet ett steg till genom att engagera inte bara de egna medarbetarna utan även kunderna, säger Anna Rogmark, chefsjurist och ansvarig för hållbarhetsfrågor på Apoteket AB.

Kampanjen "Inga cykliska silikoner" sträckte sig inte bara till att berätta för kunderna vad som står på Apotekets butikshyllor – utan också om vad som absolut inte står där. Kunderna uppmanades att gå igenom sina egna badrumsskåp för att, precis som Apoteket, rensa ut produkter med cykliska silikoner. Dessa ämnen misstänks kunna störa reproduktionen och ge skador på inre organ. Men i stället för att slänga produkterna, erbjöd sig Apoteket ta hand om dem och gav därtill 25 procent rabatt på en av Apotekets säkra hudvårdsprodukter.

– Apoteket AB har alltid haft ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet, säger Anna Rogmark. För ett par år sedan gjorde vi ett omtag i hållbarhetsarbetet med ett både bredare och spetsigare hållbarhetsfokus, där kommunikation och kunskapsspridning spelar en viktig roll.

Ett steg till

– Det kan, som i kampanjen "Inga cykliska silikoner", innebära att vi inte nöjer oss med att arbeta för att ha ett till 100 procent noga utvalt och granskat sortiment på våra egna hyllor. I stället tar vi det ett steg till genom att inspirera våra kunder att använda sig av den kunskap vi förmedlar. Därmed hjälper vi kunderna att välja bra och säkra produkter.

Anna Rogmark förklarar att Apotekets övergripande vision är "Ett liv i hälsa" och att en konsekvens av visionen är att arbeta för att människor ska må bra. Apoteket ska via sitt sortiment och sina medarbetare bidra till att förebygga ohälsa och förbättra kundernas och medarbetarnas levnadsvanor och läkemedelsanvändning.

– En av våra stora utmaningar är att få ut den kunskap som finns centralt och på chefsnivå i hela organisationen. Därför arbetar vi mycket med att stärka medarbetarnas motivation och med att öka kundnöjdheten. I det här fallet genom att erbjuda en miljöbonus som gör det lätt och attraktivt att göra rätt.

Genom att arbeta aktivt med sortimentet och fokusera på noga utvalda och granskade produkter och tydligt kommunicera detta till kunderna, sätter vi också tryck på hela branschen. Det är ett ansvar vi har som ledande aktör på apoteksmarknaden.

Tydliga och mätbara mål

För Apoteket AB är det i dag lika självklart att göra en årlig hållbarhetsredovisning som att redovisa de ekonomiska resultaten.

– Vi har satt upp tydliga och mätbara mål även på hållbarhetsområdet, säger Anna Rogmark. Vi är övertygade om att det kommer att driva också en långsiktig värdeutveckling i bolaget. Vi vill säkerställa att vi tar hänsyn till en hållbar utveckling genom att ha fokus på sociala och miljömässiga aspekter och inte bara ekonomiska. För att kunna förbättra våra kunderbjudanden och öka Apotekets attraktionskraft som arbetsgivare är det nödvändigt att sammansättningen bland chefer och medarbetarna speglar mångfalden i samhället. Under 2014 var 26 procent av medarbetarna födda i ett annat land eller hade utrikes född förälder.

I dag finns ett extremt högt medvetande och engagemang i hållbarhetsfrågor såväl centralt i bolaget som ute på apoteken. Ett medvetande och ett engagemang som gör att det ställs mycket höga krav på leverantörerna.

Visste du att...

... tre av fyra av Apotekets kunder lämnade in överblivna läkemedel under 2014?

Anna Rogmarks bästa tips

  • Arbeta med hållbarhet för att ni vill, inte bara för att ni måste.
  • Involvera medarbetare på alla nivåer i företaget och ta fram en implementeringsplan.
  • Sätt upp konkreta, långsiktiga och mätbara mål – och följ upp dem! 
Publicerad: 2016.04.07 Senast uppdaterad: 2016.04.07 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar