Besöksnäringsturnén kom till Halland

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna och handel är en viktig del av den. Igår kom Sverigeturnén till Falkenberg.

Fokus för träffen som samlade över 100 personer var besöksnäringens nuläge, möjligheter och framtida utmaningar.

– I år reser 1,1 miljarder människor utomlands, inte alla till Sverige, men det finns en oerhört stor potential i turism- och besöksnäringen, säger Lisa Burden på Svensk Handel.

Bakom turnén står Visit Sweden, Svensk Turism, Visita, Arena för Tillväxt, Tillväxtverket och Svensk Handel. Syftet är att stimulera till ökat samarbete mellan näringslivet, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.

Under dagen hölls spännande föreläsningar om bland annat:

  • shoppingturism
  • hur Sverige marknadsförs utomlands
  • hållbar destinationsutveckling
  • de regionala utmaningarna i Halland
  • samarbete och samarbete över gränserna

– Alla är väldigt bra på sina egna områden men vi behöver lära mer av varandra. Teknik och digital utveckling gör att gårdagens turist och besökare inte är densamme som dagens – eller framtidens, säger Lisa Burden.

Samarbeten och gemensamma strategier är viktiga och redan igår skrev kommunerna i Halland ett samverkansavtal med Region Halland. Dagen avrundades med att Lisa Burden intervjuade Jan Wallberg, Vd på Gekås om hur Gekås ser på samarbete, regionalt samarbete och på sin egen framtidsvision. 

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2016.02.18 Senast uppdaterad: 2016.02.18 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling Nyheter

Skriv en kommentar