Cityhandel, externhandel och e-handel är alla viktiga

I en artikel i helgens SvD beskrivs hur den snabba utvecklingen av externhandelsområdet Torp i Uddevalla utarmat delar av handeln i stadens stadskärna. Artikeln har fått uppmärksamhet och delats flitigt i sociala medier. Svensk Handel som jobbar aktivt med handelns roll i stads- och platsutvecklingen framhåller vikten av att ha en tydlig strategi för handelns utveckling i kommunen.

– Det gäller att ha en helhetstanke för hur handeln ska nyttjas för att skapa livskvalitet och attraktivitet i städerna. Cityhandel, externhandel och e-handel alla viktiga och behöver kopplas ihop, säger Elisabet Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

I våras gjorde Svensk Handel en undersökning riktad till landets näringslivschefer som visade att endast var fjärde kommun har en handelspolicy. Svensk Handel verkar nu för att den siffran ska bli högre. Varje kommun behöver en strategisk tanke för handeln som är kopplad till översiktsplanen för kommunen. Det är viktigt att kommunernas förvaltningar arbetar mot samma mål. Städers tillväxtmål och miljömål behöver kopplas samman för att en livskraftig handel ska skapas.

– Handeln och övrigt serviceutbud behöver tas in tidigt i planeringsprocessen när nybyggnation planeras, säger Elisabet Elmsäter-Vegsö.

Svensk Handel ser hur diskussionen om handelns utveckling har svängt. Först låg allt fokus på stadskärnan, för att sedan flytta till externhandeln. Nu har pendeln svängt tillbaka och allt fler förstår värdet av en levande stadskärna.

– Det viktiga är att se helheten. Det är klokt att bjuda in handeln i ett tidigt skede i planeringen. Digitalisering och globalisering har gjort att förutsättningarna för handeln förändrats i grunden, säger Elisabet Elmsäter-Vegsö.

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2016.09.12 Senast uppdaterad: 2016.09.12 Kategori: Stads- och platsutveckling Nyheter

Skriv en kommentar