Det här är Handelns ekonomiska råd

Erik Åsbrink, Anna Felländer och Mats Bergman utgör Handelns ekonomiska råd som nyligen presenterades av Handelsrådet.

Syftet med rådet är att sprida kunskap och insikt om handeln betydelse. En av rådets uppgift blir att årligen ta fram en rapport som kommer att presenteras nästa sommar.

– Vi ser med stor förväntan fram emot att arbeta med att sprida kunskap om handelns betydelse för svensk ekonomi. Handeln genomgår en stor omvandling med tanke på digitalisering, konkurrens och internationalisering. Handeln har en positiv attityd till att anamma ny teknik. Vi kommer att titta på framväxten av det vi vill kalla ett svenskt re-techkluster, det vill säga nya företag som hjälper handeln att utvecklas. Vår första rapport kommer att belysa dessa frågor.

Publicerad: 2016.11.29 Senast uppdaterad: 2016.11.29

Skriv en kommentar