Detta gör Svensk Handel för att stoppa sjukskatten

Svensk Handel är mycket kritiskt till den sjukskatt regeringen föreslagit, det vill säga att företagen, utan tak eller bortre tidsgräns, ska betala 25 procent av sjukkostnaderna för anställda som är sjuka efter dag 90. Många medlemsföretag har reagerat mot förslaget.

Svensk Handel har i sitt remissyttrande fört fram vilka problem som finns med förslaget. Många remissinstanser har haft invändningar och kritiken mot förslaget är bred. Nu ska regeringen gå igenom remissvaren och ta ställning till hur de vill gå vidare.

Den 9 juni medverkade Svensk Handels vd Karin Johansson vid ett seminarium i riksdagen om sjukskatten. Samsynen om problemen med förslaget var stor från såväl företag, fackliga företrädare, arbetsgivarorganisationer och handikapprörelsen.

Under Almedalsveckan ordnar Svensk Handel tillsammans med Visita och Vårdföretagarna ett seminarium om sjukskatten, där bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltar. Syftet är att få till ett samtal och öka förståelsen för företagens villkor och de konsekvenser förslaget kan få.

Svensk Handel arbetar också för att bilda opinion i media om förslaget och dess konsekvenser.
Inom Svenskt Näringsliv deltar Svensk Handel aktivt i arbetet med att analysera effekter av och bilda opinion emot sjukskatten.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2016.06.16 Senast uppdaterad: 2016.06.16 Kategori: Lagar och regler

Skriv en kommentar