Företag ska få hjälp med anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning

Regeringen har beslutat att ge Datainspektionen i uppdrag att förstärka arbetet med att underlätta näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning som ska börja tillämpas i maj 2018.

– Svensk Handel välkomnar beslutet, men det är bråttom. Det kvarstår många frågor i hur förordningen ska tolkas och hur företagen ska göra. Det kommer att behövas mycket vägledning. Förhoppningen är att detta kommer igång så snart som möjligt så att företag får en möjlighet att förbereda sig i tid, säger Anna-Karin Strömqvist, ansvarig för e-handel- och digitaliseringsfrågor på Svensk Handel. 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. För att svenska företag inte ska tappa tempo i sitt digitaliseringsarbete och samtidigt upprätthålla ett gott integritetsskydd får Datainspektion i uppgift av regeringen att ta fram utbildningsmaterial, rådgivning och andra stödjande åtgärder för att underlätta anpassningen till de nya reglerna.

Publicerad: 2016.11.25 Senast uppdaterad: 2016.11.25 Kategorier: E-handel och digitalisering, Lagar och regler, E-handel och digitalisering

Skriv en kommentar