Förslag om nya regler för e-handel

EU-kommissionen har föreslagit nya konsumenträttsliga regler för e-handel av varor och digitalt innehåll. Svensk Handel anser att förslaget inte balanserar konsumentskyddet och företagens intressen. 

Förslagen är en del av den så kallade DSM-Strategin (Digital Single Market Strategy) och syftar till att minska olikheterna mellan medlemsstaternas konsumenträttsliga regler. Att det är olika regler som gäller förhindrar företags möjligheter att sälja och konsumenternas möjlighet att köpa över gränserna. För att det ska vara samma regler och konsumentskyddsnivå i alla länder föreslås nu ett antal förändringar.

Balans saknas
Svensk Handel har fått möjlighet att lämna ett remissyttrande över förslagen till justitiedepartementet. Svensk Handels huvudsakliga invändningar mot förslaget är att det inte är balans mellan konsumentskyddet och företagens intressen. Alla förändringar som föreslås är av konsumenthöjande karaktär utan att det har visats att det finns ett behov av att konsumentskyddsnivån höjs. Till exempel finns det ingen skyldighet för konsumenten att reklamera ett fel inom skälig tid till säljaren och säljaren ska ha bevisbördan för ursprungliga fel under hela den tvååriga reklamationstiden.

– Sammantaget leder förslagen till att konsumentens skyldigheter vid en reklamation i princip är obefintliga. Konsumenten kan till och med fortsätta använda en felaktig vara under en längre tid, reklamera den kort innan reklamationstiden går ut och då kräva att köpet hävs och få pengarna tillbaka. Detta är inte välbalanserade regler utan möjliggör för konsumenter att bli överkompenserade på säljarens bekostnad, säger Anna-Karin Strömqvist, jurist på Svensk Handel.

Blir olika regler
En annan del som Svensk Handel riktar kritik mot är att förslaget endast avser försäljning online vilket i så fall kommer att leda till att det blir olika regler som gäller för köp på nätet och köp i butik.

– Detta är något som går helt stick i stäv med utvecklingen av handeln och skulle bli svårt och dyrt för företagen att hantera. Det bästa vore att ta konsumentgarantidirektivets regler, som vår nuvarande lagstiftning grundar sig på, och göra det till fullharmoniserade regler. Då skulle vi få samma regler i alla medlemsstater utan att införa olika regler för olika försäljningskanaler, säger Anna-Karin Strömqvist.

Publicerad: 2016.02.25 Senast uppdaterad: 2016.02.25 Kategorier: E-handel och digitalisering, Lagar och regler, E-handel och digitalisering 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2016-02-26 16:41
26 feb 2016 kl 16:41

Tycker ni har ett bra förslag