Förslag på försäljningstvång för e-handeln

Under våren planerar EU-kommissionen att presentera ett lagförslag som skulle innebära ett försäljningstvång inom EU för e-handeln. 

Bakgrunden är att EU-kommissionen anser att det finns ett utbrett problem med oberättigad geo-blockering – det vill säga att företag systematiskt nekar konsumenter att köpa varor och tjänster inom EU på grund av konsumenten nationalitet eller bostadsort.

I nuläget verkar det som att EU-kommissionen är inställd på att föreslå ett krav på att e-handlare inte ska kunna neka försäljning till konsumenter i andra medlemsstater om leverans av varan sker till en adress på de medlemsstater där e-handlaren normalt levererar.

Svensk Handel motsätter sig ett försäljningstvång och har för EU-politiker och tjänstemän påtalat en rad praktiska problem med en kommande reglering.

Bland annat har vi framfört att handeln måste ha möjlighet att säga nej till transaktioner där riskhanteringssystemen varnar för bedrägerier eller att e-handlaren ej ska tvingas in i olönsamma affärer med konsumenter i länder den enskilda handlaren har begränsad kunskap om gällande konsumenträtt, produktkrav med mera.

Stefan Kvarfordt
Publicerad: 2016.03.03 Senast uppdaterad: 2016.12.21 Kategori: Konsumenträtt Nyheter

Skriv en kommentar