Ikea: ”Förbättrat samarbete ger snabbare återgång”

Regeringen har föreslagit att arbetsgivare, utan vare sig tak eller bortre tidsgräns, ska betala mer för anställdas sjukkostnader. Kostnadsansvaret motsvarar 25 procent av sjukpenningen från och med den 91:a sjukdagen. Många företag har reagerat på förslaget och Svensk Handel driver att det bör dras tillbaka. 

Karin Stenström är Co-worker Relations Manager på Ikea Svenska Försäljnings AB.

Hur jobbar Ikea idag för att undvika att personal blir sjukskriven?

Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Vi tror på människor och deras talanger. Varje individ har styrkor som bidrar till företagets tillväxt. Vi vet att välmående medarbetare leder till ett välmående företag. Ett närvarande och lyhört ledarskap som fångar upp tidiga signaler och att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är viktiga byggstenar för att ta hand om våra medarbetare och utveckla företaget på bästa sätt.

Vad gör du för bedömning av effekterna av det här förslaget?

Vår tillväxt är beroende av att vi utvecklar vår affär genom våra medarbetare. Vi arbetar dagligen för att utveckla och förbättra vår arbetsmiljö och ett ökat välmående, det är i ett tidigt och proaktivt skede vi kan göra skillnad. Jag ser förslaget som högst reaktivt och har svårt att se att det skulle leda till lägre sjuktal. 

Vad tror du skulle göra att fler som är sjuka snabbare kan återgå i arbete?

En viktig byggsten tror jag är att få nuvarande hantering att fungera i praktiken. Idag har vi olika parter som ska samarbeta för att få en sjukskriven tillbaka till arbetet, arbetsgivare och arbetstagare tillsammans med Försäkringskassan och vården. Jag tror att det skulle få stora effekter på sjukskrivningstiderna om vi kunde få samarbetet att fungera bättre. IKEA är självklart en part här och vi har gärna dialog med de andra aktörerna för att vi ska kunna jobba bättre tillsammans för att minska sjukskrivningstiderna.

Jag tror också att det behövs en ny syn på sjukskrivningarna i stort. Vi vet vilken positiv påverkan det har på en snabbare återgång till arbetet om man har en fot kvar på arbetsplatsen. Se istället på varje individ och låt oss ha flexiblare sjukskrivningsregler som möjliggör för fler att vara deltidssjukskrivna.

Publicerad: 2016.06.22 Senast uppdaterad: 2016.06.22 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar