Så jobbar handeln hållbart

Under de närmaste veckorna presenteras ett flertal exempel på hållbarhetsarbete som dagligen sker på Svensk Handels medlemsföretag runtom i landet. 

Exemplen finns samlade i skriften ”16 smarta vägval för hållbar handel” som tagits fram för att visa handelns engagemang i hållbarhetsfrågor. Viljan att göra skillnad tar sig många olika uttryck och kan handla om allt från att energieffektivisera i butiken till att skapa globala system för återanvändning och återvinning. Eller att arbeta med mångfald och integration för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Under 2015 satsade Svensk Handel på hållbarhetsfrågor i projektet ”Hållbar handel”. Hållbarhet var temat för stämman 2015 och ett seminarium i Almedalen om hållbar konsumtion drog många besökare. En serie rundabordssamtal under 2014-15 utmynnade i en rapport och ett seminarium i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning. Rapporten, Framtidens hållbara konsumtion – Vilken roll bör politiken och näringslivet spela, som gavs ut i samarbete med Handelns Utvecklingsråd är fortfarande högaktuell, nu när nya regler för plastpåsar, skatt på kemikalier och ett eventuellt producentansvar för textil diskuteras.

Här hittar du rapporten 16 smarta vägval för hållbar handelDe finns även i en begränsad tryckt upplaga. Vill du ha tryckta exemplar, kontakta Maria Sandow eller Ann Christiansson.

Rapporten Framtidens hållbara konsumtion hittar du här

Smarta vägval för hållbar handel

Apoteket – Ansvaret sträcker sig bortom hyllorna

Smarta vägval för hållbar handel
Ann Christiansson
Publicerad: 2016.04.05 Senast uppdaterad: 2016.04.05 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar