Så mycket dyrare blir mobilen och tvättmaskinen

Regeringen vill införa en skatt som innebär att nästan alla elektronik kommer att beskattas och därmed bli dyrare. Svensk Handel anser att kemikalieskatten skulle innebära marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens. 

- Ambitionen att minska användandet av miljöfarliga ämnen är god, men här missar man målet. Skatten kommer bara leda till ökad e-handel från utlandet där samma krav inte ställs. Det vore bättre att förbjuda ämnena på EU-nivå, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Om skatten införs blir följden att elektronikprodukter blir upp till 400 kronor dyrare*. Regeringen kallar skatten för en miljöskatt men då produkterna bara beskattas i Sverige leder det inte till någon förändring i produkterna som produceras globalt. Svensk Handel anser att kemikalieskatten inte ger bättre miljö – men färre jobb.

Svensk Handel och branschföreningarna EHL och Elektronikbranschen föreslår istället att farliga kemikalier ska förbjudas för att skapa en långsiktig och hållbar förändring.

*Prisökningen är en indikation, inklusive moms. Det är upp till varje aktör att självständigt bestämma slutpris.

Ann Christiansson
Publicerad: 2016.08.26 Senast uppdaterad: 2016.08.26 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Lagar och regler 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2016-09-05 11:12
05 sep 2016 kl 11:12

Vår bransch är redan nu utslagen, på grund av all import av privat personer. Nya pålagor innebär bara snabbare utslagning. Privat personer ser bara på priset, vi kan inte konkurrera med konkurrenter som inte betalar tull och moms. I de flesta fall är produkterna redan nu inte godkända att säljas inom EU.