Så påverkas ditt företag av den nya dataskyddsförordningen

I december 2015 kom EU överens om nya regler för hanteringen av personuppgifter, så kallade dataskyddsregler. Under våren 2016 kommer regelverket att slutjusteras för att sedan formellt antas. De nya reglerna träder sedan i kraft två år efter det formella antagandet, troligen under våren 2018.

De nya reglerna är en förordning vilket innebär att alla länder inom EU kommer att ha samma regler. Förordningen ersätter nuvarande regler, i Sverige Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag och organisationer att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

– De nya reglerna ställer mycket större krav på företag som hanterar personuppgifter, vilket i princip är alla i dagens samhälle. Många idag vet inte om sina skyldigheter, vilket kan bli oerhört kostsamt med de nya reglerna, säger Anna-Karin Strömqvist, jurist på Svensk Handel.

Rätten till sina personuppgifter stärks
De nya reglerna innebär bland annat att enskilda personers rätt att själv bestämma över sina personuppgifter stärks. Exempelvis genom att lämna samtycke till att få information. För företag som behandlar personuppgifter höjs kraven väsentligt, bland annat hur personuppgifter får användas, vilken information som ska lämnas och vilka konsekvensanalyser som ska göras.

Om reglerna inte följs finns risk för höga sanktionsavgifter som vid allvarliga brister i dataskydd kan uppgå till fyra procent av företagets globala omsättning.

– 2018 kan kännas avlägset men det är inte så mycket tid att vinka på. Det är hög tid att redan nu sätta sig in i vad de nya reglerna innebär för verksamheten och lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen, säger Anna-Karin Strömqvist.

Så tycker Svensk Handel

Svensk Handel har under förhandlingarna av dataskyddsförordningen varit kritisk till balansen mellan individens intresse av integritetsskydd och företagens behov av tillgång till uppgifter för att effektivt kunna kommunicera med sina kunder och erbjuda sina produkter och tjänster till marknaden. En stor fördel med digitaliseringen är att tillgången till kunskap om marknader och kunder ökar vilket gör att företag effektivare kan erbjuda kunder rätt utbud.

Publicerad: 2016.02.11 Senast uppdaterad: 2016.02.11 Kategori: E-handel och digitalisering

Skriv en kommentar