Sök bidrag för arbetsmiljöutbildning

Stöd kan lämnas för följande arbetsmiljöutbildningar:
- Grund- och vidareutbildning för chefer
- Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för arbetare och tjänstemän

En överenskommelse om ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år (2016 – 2018) och innebär att 25 miljoner kronor per år avsätts från AFA Trygghetsförsäkring för att finansiera stödet. Med utgångspunkt i hela arbetsplatsens behov av arbetsmiljöutbildning, riktas stödet till såväl arbetare, tjänstemän som chefer.

Företag kan få ersättning för till exempel utbildningar inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, hot och våld samt krishantering. För att kunna få ersättning krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring.

Läs gärna Svenskt Näringslivs medlemscirkulär och AFA Försäkringars informationsblad för mer information.

Den 31 mars börjar nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla

Katrin Dagergren
Publicerad: 2016.03.01 Senast uppdaterad: 2016.03.01 Kategori: Arbetsmiljö 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2020-02-19 15:42
19 feb 2020 kl 15:42

Kära lånesökare.

Har du några ekonomiska svårigheter? Vill du starta ditt eget företag? Detta låneföretag grundades mänskliga rättighetsorganisationer världen över med det enda syftet att hjälpa de fattiga och människor med ekonomiska svårigheter i livet. Om du vill ansöka om ett lån, gå tillbaka till oss med informationen nedan e-post: elenanino0007@gmail.com

Namn:
Lånebelopp som krävs:
Lånets varaktighet:
Mobilnummer:

Tack och Gud välsigne
FÖRTROENDE
Elena

Kommentar skapad 2016-09-16 16:10
16 sep 2016 kl 16:10

Behöver du personliga eller affärsmässiga lån?
Behöver ett personligt lån?
Vill du köpa en bil?
Vill du refinansiera?

Har du förlorat hopp och anser det ingen väg ut, och din finansiella
situationen börda kvarstår, kontakta vänligen oss via:
miloanfirm@gmail.com

Om allvarliga och vill ta ett lån från vårt företag Fyll
följande låntagaren information nedan så vi kan börja processen
Ditt lån.

LÅNTAGARE INFORMATION
Ditt fullständiga namn...
Ditt land...
Staten och staden...
Din adress...
Ditt yrke...
Telefon nr...
Månadsinkomst...
Lånebeloppet...
Lånetiden...

Tack och hoppas att höra från dig så snart som möjligt snarare, så vi
kan skicka lånevillkoren, villkor och betalningsplanen.

Vi skall väntar på din brådskande svar

Hälsningar
Mr Barry Woodgate