Strandhäll ensam i kampen för sjukskatten

Under ett seminarium i Almedalen debatterades regeringens förslag till hälsoväxling, eller sjukskatt som den också kallas. Förslaget från regeringen innebär att arbetsgivarna ska ta över 25 % av sjuklöneansvaret efter dag 90. Som en kompensation sänks arbetsgivaravgiften med 0,16 procentenheter. Dessutom får varje arbetsgivare ett generellt avdrag om 33 500 per år. 

Karin Johansson, vd på Svensk Handel, menar att förslaget skapar stor oro hos handeln.

–Företagare tar redan idag ett mycket stort ansvar för att hålla sina medarbetare friska. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete och samarbeten med skyddsombud och fack så ansvar. Det finns ingen som inte vill ha personalen i arbete sa Karin Johansson, Svensk Handel

Med på seminariet fanns företagare som bekräftade bilden. Däribland Karin Stenström, Ikea. Hon efterfrågade tydligare samordning mellan alla aktörer; till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, läkare och företag.

Sjukförsäkringsminsiter Annika Strandhäll menar att regeringen inte kan sitta på händerna utan måste agera för att bekämpa de växande sjuktalen, men hon välkomnar ytterligare förslag från arbetsmarknaden parter.

Emil Källström, Centerpartiet, konstaterade att problemet är väsentligt större för offentlig sektor än privat.

– Om offentlig sektor hade samma nivåer som privata företag skulle regeringens mål redan vara uppnått. Varför börjar inte regeringen med den här försöksverksamheten på offentligsektor, blir det en succé är jag säker på att andra är beredda att följa efter, sa Källström.

Publicerad: 2016.07.07 Senast uppdaterad: 2016.07.07 Kategori: Lagar och regler

Skriv en kommentar