Svensk Handel kräver att sjukskatten stoppas

Regeringen har föreslagit en ny sjukskatt. Företagen ska betala 25 procent av sjukpenningskostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. En konsekvens blir att alla de som börjar jobba igen efter en skada eller sjukdom får svårare att få ett jobb. 

I förslaget finns inte någon bortre tidsgräns för arbetsgivarens betalningsansvar. Företagare riskerar alltså att få betala sjukskatt i flera år.

– Det här är ett skadligt förslag som måste dras tillbaka. Vi behöver sänka trösklarna för de stora grupper som idag står utanför arbetsmarknaden, inte höja dem. På det här sättet gör regeringen det svårare för personer med sjukdomshistorik att få jobb, säger Karin Johansson, vd, Svensk Handel.

Förslaget kommer enligt Svensk Handels beräkningar att drabba små och medelstora företag hårdast trots att det är dessa företag som är mest sårbara. Om en löntagare med genomsnittslön blir sjukskriven under ett års tid, så krävs det att företaget har minst 25 friska medarbetare för att förslaget ska vara kostnadsneutralt för företaget. Sannolikheten att någon blir sjuk under en längre tid, i ett mindre företag, är möjligen inte särskilt stor, men risken för att det inträffar och dess konsekvenser kommer medföra att företagen avhåller sig från att anställa. Detta då förslagets konsekvenser för det enskilda företaget är så pass svårförutsedda.

Enligt regeringen ska sjukskatten få företagen att bli bättre på arbetsmiljöarbete. Men de allra flesta företag jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro innebär redan kostnader för sjuklön, produktionsbortfall och vikarier. En dålig arbetsmiljö är inte långsiktigt hållbar varken för medarbetare eller för företagets möjligheter att skapa och bibehålla konkurrenskraft. En bra arbetsmiljö är många gånger en fråga om företagets möjligheter att överleva.

– Långt ifrån all sjukfrånvaro hänger samman med jobbet. En medarbetare kan exempelvis skada sig på fritiden. Och en del sjukfrånvaro beror på långa vårdköer i den offentliga vården. Inte heller det kan företagen påverka. Ändå vill regeringen skicka notan till företagen, trots att det är i offentlig sektor de högsta sjuktalen finns, säger Karin Johansson.

Enligt regeringen ska sjukskatten inte öka företagens kostnader eftersom arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procentenheter och det införs ett fribelopp. Men det räcker inte för att kompensera för oförutsebara kostnader i varje enskilt företag. Att företagen faktiskt redan via arbetsgivaravgiften betalar för mycket till sjukförsäkringen låtsas regeringen inte om.

Exempel

Ett vanligt företag inom handeln är ett litet företag med ett par anställda. Omsättningen ligger på ett par miljoner och rörelsemarginalen på någon eller i bästa fall några procent.

Hur påverkar sjukskatten ett sådant företag om en eller flera av de anställda skulle bli sjukskrivna?


Är personen sjuk mindre än ca 10 månader påverkas företaget inte alls då staten tillåter ett grundavdrag om 33 500 kr. Men om personen fortsätter att vara sjukskriven börjar det kosta arbetsgivaren pengar. Om personen i fråga har en normallön inom handeln á 23 500 kr i månaden kostar hen arbetsgivaren 8 000 kr mer än idag om hen är sjukskriven ett år på grund av sjukskatten.

De riktigt stora kostnaderna uppstår om mer än en medarbetare är sjuk. Varje medarbetare utöver den första som är sjuk i ett år kostar arbetsgivaren ytterligare 41 000 kr till följd av sjukskatten.

De potentiella kostnaderna för arbetsgivarna sjukskatten skapar kompenseras med att staten sänker arbetsgivaravgiften med 0,16 procent. För en person med normallön handlar det om en sänkning med ca 37 kr i månaden.

Publicerad: 2016.06.03 Senast uppdaterad: 2016.06.03 Kategori: Lagar och regler 12

Skriv en kommentar

Kommentarer (12)

Kommentar skapad 2016-07-04 11:19 Svensk Handel
04 jul 2016 kl 11:19

Tack för alla kommentarer. Svensk Handel fortsätter att sätta fokus på denna fråga. Följ gärna Facebooksidan "Stoppa Strandhälls sjukskatt". Du hittar sidan på https://www.facebook.com/stoppasjukskatten/

mvh Helene, Webbredaktör

Kommentar skapad 2016-06-22 19:20
22 jun 2016 kl 19:20

Varför ska mitt företag betala för en anställd med riskbeteenden på fritiden, oavsett om det t.ex gäller base jumping, bergsbestigning eller rökning? Får de komplicerade frakturer eller andra skador med lång rehab eller lång, kanske livsvarig behandling mot sjukdom som inte kan relateras till arbetet är det inte rätt mot företagen att inte ha någon bortre tidsgräns. Det känns riktigt orättvist! Jag kommer att på kommande anställningsintervjuer bli mycket mer intresserad av vad folk gör på fritiden. Rökare kommer fortsättningsvis inte fråga för anställning.

Kommentar skapad 2016-06-16 15:55
16 jun 2016 kl 15:55

Jag blir alldeles chockad över detta. Jag har ett litet företag och konsekvenserna för mitt företag blir förödande. Företaget har idag redan så små
Marginaler så blir detta bestämt ser jag inget annat än att lägga ner mitt företag. Ok större företag dem har oftast anställda som tar hand om anställda för att dem ska få alla resursern och hjälpmedel för att kunna återgå till arbetet. Som liten företagare finns inte dessa resurser. Så tråkigt om detta går igenom det här blir bara för mycket för mig som företagare. Vill inte Sverige ha små och medelstora företagare? Med höga hyror, höga skatter och moms och de redan existerande höga personalkostnader med arbetsgivare avgifter mm. Så undrar jag hur tänker regeringen?

Kommentar skapad 2016-06-15 08:41
15 jun 2016 kl 08:41

Varför är det näringslivets ansvar att hantera en stor komplex fråga som folkhälsa?

Kommentar skapad 2016-06-15 07:32
15 jun 2016 kl 07:32

vill dom att vi sluta med att driva företag

Kommentar skapad 2016-06-14 14:47
14 jun 2016 kl 14:47

Vi har i vår butik 5 anställda och i dagsläget har vi en anställd som är sjukskriven sedan 2014 08 20.
Då vi arbetar som ett familjeföretag så känner sig alla delaktiga och vi har väldigt liten sjukfrånvaro, nästan ingen alls om inte flunsa slagit till.
Då det gäller vår anställd som varit hos oss i mer än 13 år som nu är sjukskriven var nästan aldrig hemma från jobbet innan. Hon arbetade hela tiden trots att hon har bresners sjukdom. Med värk dag som natt, men arbetade gjorde hon.
Sedan fick hon väldigt ont i nacken efter en gammal skada som inte hänt hos oss, blivit opererad men blev tyvärr sämre, hon kommer nog inte tillbaka mer då hon är i 60 års åldern. Vore förfärligt om företagen skulle bli drabbade av denna kostnad när de flesta är väldigt rädda om sin personal.
Ska man söka personal så måste man kolla och få ett utdrag från försäkringskassan för att se om det är mycket frånvaro. Sedan får ju ej den anställde inte syssla med sport på högre nivå än schack.

Kommentar skapad 2016-06-07 18:36
07 jun 2016 kl 18:36

Regeringen kanske borde utreda VARFÖR vår befolkning blir sjuk i stället för att blunda och sedan skicka räkningen till företagen. Vi jobbar alla för en bra arbetsmiljö.Allt annat är ohållbart och olönsamt. Frågan är vad offentlig sektor gör?

Kommentar skapad 2016-06-07 09:13
07 jun 2016 kl 09:13

Om man ska låta arbetsgivaren betala mer av sjukkostnaderna så anser jag att det inte är orimligt att man måste särskilja på vad som är arbetsrelaterade sjukskrivningarna och inte. Hur många arbetsgivare har i dag anställda som skadar sig i ex idrott och är borta i ett x antal veckor, sjukdomar som vare sig arbetsgivaren eller den anställde kan rå för. Är det rimligt att arbetsgivaren ska stå för det kalaset. Hur ska arbetsgivaren kunna ersätta sjukskrivningar med sjukvikariat om kostnaderna höjs? Vad händer med de anställda som får jobba ännu mer för att täcka upp för kollegan som är sjuk? Det vill jag inte ens tänka på. Sjukt är det! Dra tillbaka detta förslag och tänkt om!

Kommentar skapad 2016-06-06 14:52
06 jun 2016 kl 14:52

Vill vi inte ha företag i Sverige? Företag kan inte påverka läkare, eller sjukvården. De flesta sjukskrivningar har ju inget med jobbet att göra inom privat. En riktig lång sjukskrivning brukar vara cancer eller annan sjukdom. Varför skall företaget betala det? Bland det sjukaste förslag jag har läst.

Kommentar skapad 2016-06-03 18:20
03 jun 2016 kl 18:20

som extremt liten företagare med två personer anställda inklusive mig själv så innebär detta att jag definitivt inte kommer att anställa annat än korttidspersonal vid såsongsbehov även om jag egentligen skulle behöva, familjen får rycka in istället ! det är redan alldeles för dyrt med anställda inom handel med dom omkostnader vi idag har som tex. en helt vansinnig ob. kostnad i jäförelse med andra branscher !

Kommentar skapad 2016-06-03 17:48
03 jun 2016 kl 17:48

Regeringen vill spara pengar. Skatt på skatt på skatt. Allt i sverige är bara skatt! Utan skatt går Sverige under.

Kommentar skapad 2016-06-03 17:36
03 jun 2016 kl 17:36

Helt sjuk, vill dom få bort alla små företag är regeringens mål ????