Svensk Handel startar nätverk för ny lagstiftning

Svensk Handel har startat ett nytt nätverk för medlemsföretag som vill vara med och påverka framtida lagstiftning, med fokus på marknads- och konsumenträttsliga frågor.

Syftet med nätverket är att informera om pågående lagstiftningsarbeten, få input och reaktioner från medlemsföretag och låta medlemsföretag utbyta erfarenheter med varandra. Inom nätverket planeras cirka fyra träffar per år och löpande information om utvalda lagstiftningsfrågor per e-post.

Den första träffen hölls den 31 augusti och ett femtontal personer från våra större medlemsföretag deltog.

– Vi diskuterade bland annat det så kallade e-handelspaketet – EU-kommissionens förslagspaket för att öka den gränsöverskridande handeln, inklusive förbud mot oberättigad geografisk blockering, hur man som företag ska anpassa sig till den nya dataskyddsförordningen och förslag till nya konsumenträttsliga regler för e-handeln, säger Anna-Karin Strömqvist, Näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Nästa nätverksträff är den 15 november

Är du medlem i Svensk Handel och vill ingå i nätverket? Vänligen kontakta Anna-Karin Strömqvist

Publicerad: 2016.09.08 Senast uppdaterad: 2016.09.08 Kategorier: Konsumenträtt Nyheter, Lagar och regler

Skriv en kommentar