Svensk Handel välkomnar regeringens förslag till minskning av plastbärkassar

Regeringen har presenterat en förordning som ska leda till ett minskat användande av plastbärkassar. Bakgrunden är ett EU-direktiv som säger att antalet tunna plastbärkassar ska minska till 90 stycken per person och år till 2020 och 40 stycken per person och år till 2026. 

- Det är glädjande att regeringen valt att lyssna på handeln och andra som visat att vi på frivillig väg kan hjälpa till att både minska förbrukningen och se till att de plastkassar som används påverkar miljön så lite som möjligt, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef, Svensk Handel.

Regeringen väljer att ålägga "den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter måste informera om platsbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av dessa, fördelar med andra alternativ och åtgärder för minskad förbrukning." 

Naturvårdsverket får i uppdrag att bevaka att förbrukningen minskar och ska även följa förbrukningen av tunna plastbärkassar.

- Det är tuffa mål som Sverige och EU har att nå. Vår ambition är att vara en partner i detta och vara med och driva på utvecklingen för färre och bättre kassar, säger Mats Hedenström.

Mats Hedenström
Publicerad: 2016.11.18 Senast uppdaterad: 2016.11.18 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Lagar och regler

Skriv en kommentar