Svensk Handel välkomnar tiggeriutredning: ”Regeringen bör agera skyndsamt”

Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson har överlämnat sin slutrapport till regeringen. Ett viktigt budskap i rapporten är att lagen ska gälla lika för alla som befinner sig i Sverige. Länsstyrelsen i Stockholms län föreslås få i uppdrag att samordna arbetet med utsatta EU-medborgare. 

Svensk Handel välkomnar rapporten och förväntar sig att regeringen nu skyndsamt ger ett uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm, inte minst för att förbättra samordningen mellan kommuner, polis, Kronofogdemyndigheten och andra berörda myndigheter.

– Tiggeriet har blivit en del av handlarnas vardag. Många handlare upplever att de inte får någon hjälp av varken kommun eller myndighet. Därför är det viktigt att regeringen snabbt går från ord till handling, säger Mats Hedenström, Näringspolitisk chef på Svensk Handel.

I en enkät som Svensk Handel genomförde bland medlemmarna i höstas svarade hälften av butikerna att de hade tiggare i eller i anslutning till butiken. Dessutom angav 7 av 10 att de inte får någon hjälp av kommun eller myndighet att hantera situationen. När TNS SIFO på Svensk Handels uppdrag frågade allmänheten om deras syn på tiggeri svarade 65 % att de anser att tiggeri är ett problem (vecka 42-43 2015).

Svensk Handel har löpande haft kontakt med regeringens utredare och kan glädjande konstatera att rapporten tagit hänsyn till handelns synpunkter. Utredningen menar att det finns stöd i svensk lagstiftning för att avhysa illegala boplatser och att polisen behöver kliva fram.

Valfridsson anser att Sverige ska stå upp för den fria rörligheten, men att de som kommer till Sverige ska bo här på ett legalt sätt. Det är förbjudet att bo i parker, i andra offentliga rum eller på privat mark.

– Utredningen bekräftar Svensk Handels bild om att det i första hand inte är ytterligare lagstiftning som behövs, istället handlar det om att börja tillämpa de lagar vi har ordentligt, säger Mats Hedenström.

Antalet utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga har ökat markant de senaste två åren. Våren 2014 beräknades antalet till 2 100 individer, i november 2015 bedömdes att antalet var 4 700. Av dessa är cirka 100 barn. Människor som lever under svåra förhållanden, utan rätt till den svenska välfärden.

Valfridsson anser, likt Regeringen, att det inte är en hållbar idé att ge pengar till fattiga EU-medborgare som tigger. Att istället ge pengar till de biståndsorganisationer som arbetar för att långsiktigt förbättra situationen i tiggarnas ursprungsländer är en mer framgångsrik väg för att nå verklig förändring.

Publicerad: 2016.02.02 Senast uppdaterad: 2016.02.02 Kategori: Lagar och regler

Skriv en kommentar