Ökat engagemang för hållbarhet

Såväl företag som konsumenter blir allt mer engagerade i hållbarhetsfrågor. Det visar Svensk Handels hållbarhetsundersökning för 2016.

Tre av fyra företag i handeln arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och hela 44 procent uppger att de arbetar mer med hållbarhetsfrågor idag än för ett år sedan. 

– Vi ser ett tydligt ökat engagemang bland handelsföretagen för hållbarhetsfrågor. Drivkraften kommer främst från affärskritiska överväganden, inte från lagstiftning. Nio av tio företag anser att hållbarhetsarbetet leder till ökad lönsamhet på sikt och för många handlar det också om att vara attraktiva arbetsgivare, säger Karin Johansson, vd, Svensk Handel.

Undersökningen visar att konsumenterna blir allt mer engagerade och lägger allt mer pengar på hållbara alternativ. Dock är högre priser för de hållbara alternativen fortfarande ett hinder för vissa. Sju av tio konsumenter uppger att det är mycket eller ganska viktigt att företagen de handlar av arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Och allt fler konsumenter är aktiva och gör fler aktiva val - väljer och väljer bort varor.

– Det stora engagemanget bland konsumenterna gör också att det finns en potential för cirkulär ekonomi, där företagen erbjuder reparationer eller där redan använda material blir till nya produkter. Hela sju av tio konsumenter uppger att de konsumerar mer än vad de behöver. Det är inte osannolikt att också delningsekonomin får en allt större påverkan på handeln, säger Maria Sandow, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Svensk Handels hållbarhetsundersökning bifogas. Totalt 1 543 företag och 1 012 konsumenter har deltagit i undersökningen.

Vd Karin Johansson och Paradisets grundare Johannes Cullberg.

Publicerad: 2016.11.17 Senast uppdaterad: 2016.11.17 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Rapporter

Skriv en kommentar