Publicerad: 2016.10.28   •  
Senast uppdaterad: 2016.10.28
  •  
Kategorier: Avtal17, Avtal17

”Vi behöver löneavtal som värnar konkurrenskraften”

Löneökningar som värnar handelsföretagens konkurrenskraft, frysta ingångslöner och ett moderniserat partihandelsavtal är de viktigaste frågorna för Svensk Handel i 2017 års avtalsrörelse.

Svensk Handel anser att en avkylning av ekonomin med lägre tillväxt är att vänta. Även om försäljningen i handeln har stigit har lönsamheten inte förmått att hänga med. Svensk Handel konstaterar att Industrifackets krav på 2,8 procent är en hög siffra som skulle slå väldigt hårt mot handelns företag.

– Det skulle bli ett oerhört hårt slag mot de många företag i handeln som brottas med pressad lönsamhet. Vi behöver löneökningar som värnar konkurrenskraften för svenska handlare, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Handeln blir alltmer digital och e-handeln växer. Det gör att svenska handlare snabbt möter en ny typ av konkurrenssituation från utländska aktörer. Ett exempel på detta är Zalando som säljer för en miljard till svenska konsumenter, men har noll anställda i Sverige. Samtidigt är arbetskraftskostnaden i Sverige 40 procent högre än vad den är i Tyskland.   

Frys ingångslönerna i handeln
Handeln är en viktig väg in på arbetsmarknaden och branschen nyanställer varje år 130 000 personer. Var fjärde svensk hade sitt första jobb i handeln. När många nyanlända nu behöver komma in på arbetsmarknaden kan handeln bidra. För att skapa fler jobb och öka lönespridningen kräver Svensk Handel frysta ingångslöner i avtalsrörelsen. 

– Det är många som står utanför arbetsmarknaden och inget hellre vill än att få sitt första jobb. Här kan handeln göra stor skillnad, men då är det avgörande att inte fortsätta höja kostnaderna för att anställa, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Den 31 mars 2017 löper de stora kollektivavtalen för anställda inom detalj- och partihandeln ut.

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)