Ändring i Riksbankens föreskrifter om inlösen av ogiltiga sedlar

Riksbanken har beslutat att ändra i sina föreskrifter om inlösen av ogiltiga sedlar. Det innebär att företag som i sin löpande verksamhet hanterar kontanter inte längre kommer att kunna begära inlösen av mottagna ogiltiga sedlar. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2017.

Föreskriftsändringen avser endast ogiltiga sedlar, inte skadade eller missfärgade sedlar.

Bengt Nilervall
Publicerad: 2017.05.19 Senast uppdaterad: 2017.05.19 Kategorier: Kontanter/sedel- och myntutbytet, Betalfrågor

Skriv en kommentar