Publicerad: 2017.06.22   •  
Senast uppdaterad: 2017.06.22
  •   1

Hamnstrid kan leda till tomma butikshyllor

Den långdragna konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborgs hamn trappas upp. Trots förhandlingar, övertidsblockad, lockout och nu varsel har facket konsekvent vägrat att teckna ett kollektivavtal. 

Situationen är allvarlig. Containerhamnen i Göteborg är en pulsåder för handeln i hela Sverige och en vanlig vecka hanterar hamnen cirka 10 000 containrar - halva Sveriges totala containervolym - kapaciteten har nu mer än halverats.

- Det här får allvarliga konsekvenser på flera plan. Det här drabbar våra medlemmar hårt. Med kort varsel måste man finna alternativa transporter vilket innebär både kostnader och förseningar. Det får också miljökonsekvenser när stora mängder gods flyttas från sjö och båt till väg och lastbil.

- När varuförsörjningen hämmas riskerar vi att butikshyllor snart kan stå tomma. Det skulle drabba handelns företag hårt och innebära att utbudet för konsumenterna försämras, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2017-06-23 09:30
23 jun 2017 kl 09:30

Man kunde kräva att ni ger korrekt information. Det är APM som vägrar teckna kollektivavtal! Hur mycket part ni än må vara kan man kräva att ni gör en sann beskrivning!