Förstärkt penningtvättslag för handeln

Nu ska ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vidtas när det nya beslutet om förstärkt penningtvättslag börjar gälla redan i sommar

Riksdagen har den 20 juni i år beslutat om en ny penningtvättslag som gäller från den 1 augusti 2017. Den nya lagen kommer främst att innebära att kopplingen mellan riskbedömning och kundkännedom kommer att förstärkas.

Den nya penningtvättslagen ställer krav på förståelse för riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. För handlare innebär ändringen att nivån för yrkesmässig kontant handel med varor sänks från 15 000 euro till 5 000 euro.

Det innebär ett utökat krav på rutiner för handelsföretag som tar emot kontant betalning på 5 000 euro och uppåt. Företagen måste göra grundläggande åtgärder för riskbedömning och kundkännedom. Det innebär också att det måste upprättas administrativa funktioner för god kundkontroll samt intern redovisning. Utbildning av relevant personal kommer krävas samt en anmälan till Bolagsverket.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån (Källa: Länsstyrelsen.

Svensk Handel rekommenderar

  • För att undvika de omfattande åtagande som det innebär att ta emot kontant betalning på 5 000 euro och uppåt rekommenderar Svensk Handel att inte ta mer än 45 000 kronor i kontant betalning.


Läs mer om penningtvätt på Länsstyrelsen Stockholms hemsida 


Läs Riksdagens beslut i sin helhetBengt Nilervall
Per Geijer
Publicerad: 2017.07.14 Senast uppdaterad: 2017.07.14 Kategorier: Betalfrågor Nyheter, Regler betalfrågor

Skriv en kommentar