Svensk Handel välkomnar att snatteri blir ringa stöld

Regeringen föreslår att lagen mot bluffakturor skärps och begreppet snatteri ersätts med ringa stöld. Svensk Handel, som under lång tid drivit på för att båda dessa förändringar ska bli verklighet, välkomnar förslagen.   

Svensk Handel har länge påpekat orimligheten i att du kan stjäla varor för upp till 1 000 kronor och fortfarande dömas för brottet snatteri. Detta har regeringen nu tagit fasta på och ändrar rubriceringen till ringa stöld. 

– Begreppet snatteri signalerar ett brott som begås i ungdomligt oförstånd och enbart rör enstaka produkter. Brottsligheten ser dock helt annorlunda ut och genom att utgå från ett korrekt begrepp skapar vi förutsättningar för att brotten hanteras på rätt sätt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. 

Genom att använda begreppet ringa stöld hoppas Svensk Handel att man tittar mer på hur stölderna går till, framförallt när det gäller systematiken.

Hårdare tag mot blufföretag

Regeringen förslår också att brottet grovt fodringsbedrägeri införs. Konkret innebär den nya lagen att det i sig blir straffbart att i vilseledande syfte skicka betalningsuppmaningar till många mottagare. Det behöver inte längre bevisas att mottagarna lidit ekonomisk skada. Straffet kan bli upp till sex års fängelse.

Svensk Handel har ägnat många år att på bred front bekämpa blufföretagen och det nya lagförslaget kommer att bli ett viktigt verktyg i den fortsatta kampen.

– Svensk Handel har länge arbetat för att det ska bli lättare att döma de kriminella krafter som ägnar sig åt bluffakturor. Tidigare har det varit en närmast riskfri sysselsättning. Därför är det glädjande att vi snart kan ha en tuffare lag på plats, säger Per Geijer. 

Men Geijer lyfter ett varningens finger. Mot det mest aktiva blufföretaget som just nu finns listat på Svensk Handel Varningslistan, Bolagsupplysningen, biter inte den nya lagen. 

– De använder sig av ett annat tillvägagångssätt där de först lurar företagare att skicka in en blankett för att betala för en tjänst av högst tvivelaktig kvalitet, säger Per Geijer.

Riksdagen debatterar frågan i maj. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

Per Geijer
Publicerad: 2017.03.27 Senast uppdaterad: 2017.03.27 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2017-08-29 06:10
29 aug 2017 kl 06:10

Jag förstår inte att BU tillåts vara verksam i Sverige fortfarande. Dom har figurerat här i över 7 år. Småföretagarna försöker hålla näsan över vattenytan, vill göra rätt för sig och blir lurade av BU. Så mycket oro och arbete som orsakas av en godtyckligt underskrift. vi tror ju att det är en myndighetspost vi skriver under. Det finns ingen lag som skyddar oss?