Publicerad: 2018.07.23   •  
Senast uppdaterad: 2018.07.23

Att tänka på vid rådande extrema väderläge

I Sverige råder ett extremt väderläge. Det varma och ovanligt torra vädret gör att brandrisken ligger på rekordnivåer i stora delar av landet. Svensk Handel uppmanar sina medlemsföretag att inte sälja så kallade engångsgrillar där eldningsförbud råder samt att vara extra observanta på rekommendationer från myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandinspektion, Polismyndigheten och Länsstyrelser runtom i Sverige har informerat om att det på grund av torkan i Sverige råder eldningsförbud på allmänna platser. I flera delar av landet bedriver nationell och internationell räddningspersonal släckningsarbeten vid pågående skogsbränder.

Svensk Handel uppmanar sina medlemsföretag att inte sälja så kallade engångsgrillar där eldningsförbud råder samt att vara extra observanta på rekommendationer från myndigheter.

Kommentar från Svensk Handel

- Många handlare gör ovärderliga insatser under den torka som just nu präglar Sverige. Vi ser hur svenska handelsföretag stöttar våra lantbrukare med överbliven frukt som sedan kan användas som foder till djuren, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

- Många handlare har plockat bort engångsgrillar från sitt sortiment. Svensk Handel får rapporter om att det fortfarande förekommer engångsgrillar till försäljning trots rådande eldningsförbud. Vi vill uppmana alla våra medlemsföretag att inte tillhandahålla engångsgrillar där eldningsförbud råder, avslutar Mats Hedenström.

Läs mer på Krisinformation.se

För ytterligare information eller intervju, vänligen kontakta:

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)

Fakta om eldningsförbudet

  • Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du är ska du kontakta din kommun eller länsstyrelse. Oftast finns information på deras webbplats.
  • Räddningstjänsterna avråder dock från grillning över huvud taget på grund av den extrema torkan.
  • Trangiakök och stormkök har öppen låga och omfattas av eldningsförbudet. Det är inte heller tillåtet att ta med sig en grill ut i skog och mark.