Publicerad: 2018.08.21   •  
Senast uppdaterad: 2018.08.21
  •  
Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Lagar och regler   •   3

Fem av åtta partier för tillträdesförbud

Säkerhetsfrågan är prioriterad för svenska handlare, därför har Svensk Handel tagit tempen på vad riksdagspartierna tycker i den och andra viktiga sakfrågor. Första frågan att redovisas är huruvida ett tillträdesförbud ska finnas eller inte. 

Svensk Handel har länge drivit frågan om tillträdesförbud. En person som döms för upprepade brott mot butik ska av domstol kunna åläggas tillträdesförbud avseende butiken och dess närområde. När Svensk Handel frågar Sveriges riksdagspartier om ett införande av tillträdesförbud svarar Alliansen samt Sverigedemokraterna att de är positivt inställda till förslaget. Nuvarande regeringspartier Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill invänta svar från pågående utredning innan de lämnar ett slutgiltigt besked. Vänsterpartiet är det enda partiet som är emot ett tillträdesförbud.

Läs partiernas fullständiga svar:

Moderaterna
Ja. Moderaterna vill utreda möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa.

Liberalerna
Tillträdesförbud för personer som vid upprepade gånger stjäl eller trakasserar. Ja det är något vi är öppna för att utreda. En lagskärpning måste även kunna fungera i praktiken. Vi vill återinföra snattofonen men även se jourdomstolar för snabbare handläggning av ex ungdomsärenden.

Centerpartiet
Vi håller med. Tillträdesförbud till butiker för att stoppa personer som stjäl eller trakasserar personal eller kunder ska kunna införas.

Kristdemokraterna
Ja, vi står helt bakom ett sådant förbud. Den som inte kan bete sig på en fotbollsmatch får tillträdesförbud på arenan, samma sak ska självklart gälla i en butik. Vi har också förslag om tillträdesförbud för besökande på sjukhus för den som stör och uppträder hotfullt. Det är ett accelererande fenomen att sjukvårdspersonal hotas och andra besökare och patienter störs. Att inte kunna sköta sig i offentliga miljöer ska få konsekvenser.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har i justitieutskottet riktat ett tillkännagivande till regeringen om att möjliggöra för tillträdesförbud till butiker för personen som upprepade gånger stjäl.

Socialdemokraterna
En utredning ser just nu över frågan om tillträdesförbud. Vi vet att det är en åtgärd som är efterfrågad och väntar nu in utredningens förslag.

Miljöpartiet
S/MP-regeringen har tillsatt en utredning som skall undersöka frågan om tillträdesförbud samt hur ett sådant skulle kunna se ut. Med tanke på att frågan har utretts flertalet gånger tidigare vill vi avvakta utredningens resultat innan vi tar ställning, även om vi förstår handlarnas problematik.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att enskilda individer portförbjuds eller beläggs med tillträdesförbud till butiker. Rätten att röra sig fritt är grundlagsskyddad och för att begränsa en sådan rättighet krävs det bl.a. starka sakskäl. Vi bedömer att det ingrepp som ett tillträdesförbud innebär i den enskildes rätt att röra sig fritt, inte står i proportion till det problem som det avser att lösa. En sådan lagstiftning riskerar att bli rättsosäker och även få stora konsekvenser för den som portförbjuds, särskilt på orter där det bara finns en enda livsmedelsaffär. Vi är inte oförstående vad det gäller den problematik som finns och det obehag som personal och övriga kunder kan uppleva i de i frågan beskrivna situationerna, men det är som ovan angetts inte tillräckligt starka skäl för att införa ett straffsanktionerat förbud för enskilda att vistas i en butik. Istället bör andra alternativ tillgripas, såsom att tillkalla polis eller väktare om någon stör ordningen och agerar hotfullt.

Kommentarer (3)

Kommentar skapad 2018-08-23 14:38
23 aug 2018 kl 14:38

Men då är frågan hur länge ett sådant förbud ska gälla ok det handlar om att man ska ta sitt ansvar för det man gjort. I så fall ska ju bötesbeloppet tas bort och straffet skall bli minskad rörlighet i området (Svensk Handel vill ha förbud mot område inte bara butik) i all framtid.

Kommentar skapad 2018-08-22 19:23
22 aug 2018 kl 19:23

Mycket positiv till rätten till att portförbjudas i en butik eller område. Jag kan inte förstå S och MP som avvaktar en pågående utredning då man kan positiv inställning eller negativ inställning till tanken på att ha förbud. En utredning skulle ge svar på eventuella praktiska frågor

Kommentar skapad 2018-08-21 19:42
21 aug 2018 kl 19:42

Spontant tänkte jag att det självklart är en bra idé. Men sedan tänkte jag ett varv till. Det måste vara oerhört kränkande att bli portförbjuden och då måste ett förbud också vara rättssäkert. Det får inte vara godtyckligt och måste ha en reell grund i att personen bevisligen begått brott som utretts av polis i den aktuella butiken. Risken är annars att kunder som upplevs som besvärliga eller tillhör någon inbillad riskgrupp blir portade. Vi har ju ett exempel från en leksaksbutik i Linköping där en romsk familj förföljdes och trakasserades av butikspersonalen. En annan del är tidsomfånget för ett portförbud. Hur hanterar man att människor förändras? En stökig tonåring växer upp och blir en stadgad förälder. En missbrukare blir ren och skötsam. Ska de fortfarande vara portade?

Kommentar skapad 2018-08-21 20:14
21 aug 2018 kl 20:14

Det är nog en självklarhet att ett sådant förbud föregås av en dom, exv. dömd för snatteri/stöld i butiken. Och lika självklart borde det vara, att om man beter sig på ett sådant sätt får räkna med konsekvens, om det nu finns endast en butik på orten så kanske man har ett eget ansvar att sköta sig enligt lag och ordning för att inte bli portad, och gör man nu inte det så får man så klart ta sitt ansvar.