Publicerad: 2018.06.27   •  
Senast uppdaterad: 2018.06.27
  •  
Kategori: Skola och forskning

Forskningsmiljoner att söka för att utveckla handeln

Vill du utveckla tekniska tjänster inom handelsteknik och legala tjänster eller starta ett forskningsprojekt inom cirkulära kedjor för livsmedel och textilier, besöksnäring eller arbetsmiljö för unga?

Då finns det just nu forskningspengar att söka. Vinnova, AFA Försäkring och Formas har anslagit drygt 150 miljoner kronor att söka för forskning, innovation och företagsutveckling.

Ansökningsdatumen är den 21 augusti, 11 september och 3 oktober.

Svensk Handel och Handelsrådet är måna om att handelssektorn visar på behovet av forskning och innovation och hoppas att det kommer in många intressanta genomarbetade ansökningar både till VINNOVA och Formas.

Utlysningarna handlar om digitalisering, besöksnäring och hållbarhet med fokus på retail i stort och cirkulära kedjor för mat och fashion. AFA Försäkring utlyser också 40 miljoner kronor för unga i arbetslivet där handelsbranschen utmärker sig.

För att underlätta samverkan och för att visa att det finns stöd för starka ansökningar så erbjuder Handelsrådet dig som tänker bli projektledare och huvudsökande för en ansökan att prova er ansökan på dem. Handelsrådet kan också erbjuda en viss medfinansiering, medverkan i referensgrupper och stödbrev från näringen. Handelsrådet kommer också att anordna ett arbetsmöte där ni kan pitcha er projektidé och träffa nya kontakter.

Är ni intresserade?

Kontakta Lena Strålsjö på Handelsrådet:
lena.stralsjo@handelsradet.se
010-4718599