Handeln visar vägen för minskad plastbärkasseanvändning

Naturvårdsverket har presenterat statistiken för antalet tunna plastbärkassar som satts på den svenska marknaden under 2017. Enligt dem använder handeln 832 miljoner tunna plastbärkassar under föregående år, vilket innebär att det arbete som handelsföretagen har påbörjat ligger i linje med regeringens ambition om att minska användningen av tunna plastbärkassar i Sverige till 2020.

Naturvårdsverket redovisade under tisdagen statistik för 2017 års förbrukning av tunna plastbärkassar. Siffran, som landade på 832 miljoner, avser hur många tunna plastbärkassar som till exempel butiker inom handeln samt restauranger har köpt in under året. Tillsammans med konsumenterna har företag inom handel, sedan informationsskyldigheten infördes 1 juni 2017, hörsammat och gemensamt åstadkommit en positiv trend gentemot målet att senast 31 december 2019 använda 90 plastbärkassar per person och år.

- Vi kan konstatera att handeln har agerat för att minska användningen av tunna plastbärkassar. Många handlare har satt upp informationsskyltar vid kassan, andra har börjat ta betalt för bärkassen och framförallt har många butiker börjat fråga kunden om de verkligen behöver en plastbärkasse. Medvetenheten hos både företag inom handeln och konsumenter har tveklöst ökat, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Svenska handelsföretag har agerat genom en rad aktiviteter. Bland annat startade H&M, Lindex och KappAhl initiativet One Bag Habit, för en mer hållbar konsumtion av plastbärkassar. Initiativet har under året lockat till sig fler handelsföretag och är nu som en av tre finalister nominerat till den prestigefyllda titeln ”Årets insats inom hållbart varumärkesbyggande” av Sustainable Brand Index 2018.

- Flera företag inom handeln har visat stor handlingskraft och gått före med initiativ för att minska konsumtionen av plastbärkassar. Handeln har visat att vi både kan och vill ta ansvar för att bidra till en förändring och en mer hållbar användning av plastbärkassar, avslutar Mats Hedenström.

Ann Christiansson
Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.04.03 Senast uppdaterad: 2018.04.03 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar