Publicerad: 2018.07.04   •  
Senast uppdaterad: 2018.07.04

Rapport om hinder för cirkulär ekonomi

Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Det gör vi genom att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning av produkter och material. 

Fler och fler företag ser nya affärsmöjligheter kopplat till cirkulär ekonomi men upplever samtidigt att det finns en rad hinder för att de ska kunna utforska dessa fullt ut. Bland annat sätter olika lagstiftning käppar i hjulen för vad företag kan och får göra med uttjänta produkter och material.

För att ta reda på hur engagemanget ser ut inom handeln kring frågor som rör cirkulär ekonomi samt identifiera hinder som motverkar företagens arbete med återbruk, återvinning och ökad cirkuläritet har Svensk Handel med hjälp av konsultfirman 2050 genomfört en kartläggning bland ett urval av större medlemsföretag våren 2018.

Ta del av rapporten Hinder för ökad ciruläritet och Svensk Handels åtgärdsförslag nedan.

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 524

Kommentarer (0)