Publicerad: 2018.09.07   •  
Senast uppdaterad: 2018.09.07

Majoritet av partierna öppna för sänkt skatt på arbete

För att behålla jobb och värna handelns konkurrenskraft vill Svensk Handel se sänkta arbetsgivaravgifter. I valrörelsens slutspurt tog Svensk Handel pulsen på riksdagspartierna i frågan - en majoritet av partierna öppnar upp för sänkt skatt på arbete.

Digitalisering och växande internationell konkurrens ritar snabbt om spelplanen för handelns företag. Butiker från andra sidan världen är tillgängliga för svenska konsumenter med bara några knapptryck.

”När handeln blir global anser Svensk Handel att det är ett problem att svenska arbetskraftskostnader är bland de högsta i hela EU. Ska handeln fortsätta att vara en jobbskapare, inte minst för landets unga, behöver arbetsgivaravgiften sänkas”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

I valrörelsens slutspurt tog Svensk Handel därför pulsen på de politiska partierna och frågade hur de ser på att sänka arbetsgivaravgifterna. Allianspartierna och Miljöpartiet är positiva till att på olika sätt sänka arbetsgivaravgifterna.

Enkät: Hur ser ditt parti på att sänka arbetsgivaravgifterna?

Centerpartiet: Måste bli billigare att anställa de som är nya på arbetsmarknaden

Mycket positivt. Arbetsgivaravgifterna för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden måste sänkas. Gör det billigare för nya småföretag att börja anställa. Dels vill C införa inträdesjobb – en förenklad anställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen – där arbetsgivaravgiften slopas i tre år. Vi föreslår också att arbetsgivaravgiften för alla under 18 år slopas, och vi vill sänka arbetsgivaravgiften för personer som fyllt 65 år.

En stor utmaning i ett företags utveckling är när det går från att vara ett enmansföretag utan anställda till att anställa en första person. Vi vill därför att arbetsgivaravgiften tas bort under de första två åren när en enmansföretagare, oavsett bolagsform, anställer sin första medarbetare.

Kristdemokraterna: Slopad arbetsgivaravgift om du anställer unga utan gymnasieexamen

Vi föreslår slopade arbetsgivaravgifter för den som anställer unga utan gymnasieexamen och nyanlända. Dessutom vill vi ta bort den särskilda löneskatten på äldre, som regeringen infört under mandatperioden.

Liberalerna: För dyrt att anställa människor i Sverige idag

Det är dyrt att anställa människor i Sverige. L vill istället införa inträdesjobb där arbetsgivare inte behöver betala arbetsgivaravgift för unga och nyanlända, som då blir billigare att anställa. 
Vi vill också att löneskatten för äldre slopas för att fler ska vilja jobba längre. I stället för att straffbeskatta dem som ger grunden för vår välfärd ska politiken gynna företagare som skapar jobb och arbetstagare som väljer att förlänga sitt arbetsliv. L har inga förslag om generella sänkningar av arbetsgivaravgiften.

Miljöpartiet: Höj miljöskatterna och sänk skatten på arbete

MP vill stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag. På så sätt kan många nya jobb växa fram. I regeringsställning har Miljöpartiet infört ett växa-stöd som innebär sänkt arbetsgivaravgift för företagare som anställer sin första medarbetare, sänkningen möjliggjordes genom att den nya flygskatten infördes. Miljöpartiet vill genomföra en större grön skatteväxling där höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på arbete, exempelvis arbetsgivaravgifter.

Moderaterna: Skatterna på arbete behöver minska

Sverige behöver en skattereform. Ska vi klara välfärdens utmaningar på längre sikt behöver villkoren för företagens investeringar förbättras och skatterna på arbete minska. Vi föreslår också inträdesjobb – en slags lärlingsanställning för nyanlända och unga med kort utbildning – där arbetsgivaravgifterna slopas under tre år.

Socialdemokraterna: Oförenligt med de förstärkningar vi vill göra i välfärden

S vill ha ett enhetligt, neutralt och likformigt skattesystem med så få undantag och särregler som möjligt. Detta gäller även inbetalningarna till socialförsäkringssystemet via arbetsgivaravgifterna. De förstärkningar av välfärden vi behöver göra i Sverige bland annat utifrån att vi får fler barn, unga och äldre, kan inte förenas med nya, stora och breda skattesänkningar eller sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Skattekvoten, skatternas andel av BNP, är historiskt låg – 43,3 procent 2018. En skatteskillnad tar vi dock bort, pensionärsskatten från den 1 januari 2020.

Vänsterpartiet: Ineffektivt att sänka arbetsgivaravgifterna

Vänsterpartiet vill ha ett enhetligt och likformigt regelsystem med få undantag som är enkelt att förstå och tillämpa för den enskilde företagaren. Tidigare försök med sänkta arbetsgivaravgifter har varit dyrt, ineffektivt och gav få jobb.

Sverigedemokraterna har hittills inte inkommit med svar på enkäten. Frågorna skickades ut under valrörelsens slutskede. Texten uppdateras när deras svar kommer in.

Kommentarer (0)