Majoritet av riksdagspartierna vill se slopad straffrabatt

Trygga och säkra butiker är handelns viktigaste valfråga. Svensk Handel tar tempen på vad riksdagspartierna tycker i olika säkerhetsfrågor. Hur ser partierna på att avskaffa straffrabatten för återfallsförbrytare?

Svensk Handel driver frågan om slopad straffrabatt för återfallsförbrytare. Svensk Handel anser att svenska domstolar ska sluta ge rabatt till de individer som systematiskt begår vardagsbrott. Dagens system gynnar personer som begår många brott, vilket underminerar förtroendet för rättsväsendet.

När Svensk Handel frågar riksdagspartierna om ett slopande av straffrabatten är majoriteten för förslaget och endast Vänsterpartiet meddelar att de inte vill göra några förändringar alls.

Hur ställer ni er till att avskaffa straffrabatten för återfallsförbrytare?


Partiernas fullständiga svar:

Moderaterna
Dagens form av mängdrabatt ska slopas. Vi vill införa en straffskärpningsgrund som tar sikte på återfallssituationer.

Liberalerna
Liberalerna vill slopa straffrabatten för unga lagöverträdare. Minska mängdrabatten vid upprepade brott. Brottsbalkens sammanräkningsregel för personer som döms för flera brott ska skärpas.

Kristdemokraterna
Ja, vi vill ta bort ett antal möjligheter till straffrabatt. Vi vill att fler ska dömas för återfallsbrott. Vi vill att den organiserade kriminaliteten ska straffas hårdare. Återfallsförbrytare ska utvisas om så är möjligt.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har föreslagit en reform av systemet med s.k. mängdrabatt som grundar sig i att ju fler brott en person begår desto mindre påföljd på varje efterkommande brott. Vi anser att det nuvarande systemet är allt för givmilt och att det ska utdelas högre straff vid mängdbrottslighet, i vissa fall menar vi att det finns behov att helt frångå regeln om strafftillägg. Har en person begått flera brott mot person och sedan blir ställd inför rätta ska kumulationsprincipen kunna användas, där brottslingen får sina straff adderade på varandra. Vidare har vi föreslagit att den automatiska villkorliga frigivningen ska tas bort samt att villkorlig frigivning aldrig ska tillämpas när det gäller återfallsförbrytare.

Socialdemokraterna
Det är viktigt att den som begår flera brott får ett straff som står i proportion till brottslighetens allvar. Vi har förändrat reglerna så att fler gärningar ska bedömas som återfall och därmed mötas av hårdare straff. Vi är beredda att fortsätta arbetet för att förbättra det straffrättsliga systemet.

I partiledarutfrågningen 20180821 uttryckte statsminister Stefan Löfven att han vill slopa ungdomsrabatten.

Centerpartiet
Vi vill att systematiska stölder ska straffas hårt och straffrabatten ses över.

Miljöpartiet
S/MP-regeringen har tillsatt en utredning som skall se över straffrabatten för unga och Miljöpartiet vill avvakta utredningens resultat innan vi tar ställning.

Vänsterpartiet
Vi har i dagsläget inga förslag på att göra förändringar av hur regleringen av straffrabatter är utformad.

Publicerad: 2018.08.24 Senast uppdaterad: 2018.08.24 Kategori: Säkerhet

Skriv en kommentar