Publicerad: 2018.06.01   •  
Senast uppdaterad: 2018.06.01

Ny lönsamhetsrapport visar splittrad bild av detaljhandeln

Konjunkturen har varit god de senaste åren, men lönsamheten har inte stigit nämnvärt i detaljhandeln sedan 2014. Mellanstora företag i sällanköpsvaruhandeln uppvisar generellt sett en vikande lönsamhet. Den växande inhemska och utländska e-handeln sätter press på sällanköpshandeln.

Svensk Handel tar med jämna mellanrum fram rapporter som belyser detaljhandelns lönsamhet. En viktig slutsats i den nya rapporten om detaljhandelns lönsamhet är att företagen inom detaljhandeln är väldigt olika. Analysen måste därför göras bredare än att enbart titta på genomsnitt för hela detaljhandeln, eller för delbranscher.

”Om handelns företag ska kunna blomstra och fortsätta att tillhandahålla varor, livsmedel, bra service och goda råd är det centralt att de också är lönsamma”, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

I den stora mängden företag finns det också många företag och branscher som går bra. Järn- och bygghandeln kan lyftas fram som ett exempel. Dagligvaruhandeln har också förhållandevis stabila förutsättningar och rörelseresultat.

Detaljhandeln sysselsätter ca 300 000 personer, omsätter 780 miljarder kronor och svarar för drygt 5 procent av BNP. En absolut majoritet av befolkningen har en nära nog daglig kontakt med någon del av detaljhandeln. Detaljhandeln har därmed en avgörande betydelse för såväl den svenska ekonomin som för oss alla som konsumenter.

Läs rapporten här.

Presskontakt Svensk Handel

010-47 18 650

Kommentarer (0)