Pengar att söka inför Brexit

Brexit kommer innebära stora förändringar för de företag som direkt eller indirekt handlar och gör affärer med Storbritannien. Att det innebär försämringar för svenska företag är ett faktum oavsett om det blir en så kallad hård eller mjuk Brexit. Ännu vet vi inte exakt hur avtalen mellan EU och Storbritannien kommer se ut men det är hög tid att göra vissa förberedelser. 

För att underlätta omställningsprocessen för små företag har Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram så kallade Brexitcheckar. Med start i september kan små företag i Stockholms län söka pengar för att förbereda sig inför Brexit. Pengarna kan exempelvis användas till att köpa extern kompetens för att genomföra olika markandsförberedelser inför Brexit. Det kan handla om att skriva om sina avtal, göra riskanalyser, se över sina egna resurser, kompetenser eller leverantörskedjor.

Företag kan söka om 50 000- 250 000 kr. Brexitchecken betalar hälften av kostnaden för de utgifter företag haft. Sök via Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida senast den 15 november.

Informationsmaterial inför Brexit

För att enklare identifiera vad du som företagare behöver göra inför Brexit tar Svensk Handel fram ett informationsmaterial. Materialet består av konkreta inventeringsåtgärder som företag bör genomföra i förebyggande syfte. Det består också av fördjupningar i vissa problematiska frågor som särskilt förväntas drabba handeln som en konsekvens av Brexit. Informationsmaterialet kommer finnas tillgänglig på Svensk Handels hemsida inom kort.

En kort presentation av informationsmaterialet kommer att hållas i samband med Länsstyrelsen i Stockholms läns Brexitseminarium den 24 september. Mer information hittar du här.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2018.09.12 Senast uppdaterad: 2018.09.12 Kategori: Brexit-Nyheter

Skriv en kommentar