Sju tips: Så fångas turisten

Turisternas betydelse för handeln ökar. För att kunna fånga turisterna behöver handlare tänka till och anpassa verksamheten även till den här kundgruppen. Gamla förhållningssätt och strategier behöver omprövas i takt med att shopping-, resmönster och samhället förändras. Konkurrensen ökar och nya erbjudanden behöver skapas vilket kan leda till nya strategiska samarbeten. 

Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om. Svensk Handels medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Förra året ökade shoppingturismen med hela 10 miljarder till en omsättning på 95 miljarder. Turisternas konsumtion utgör 12 procent av den totala detaljhandeln. Framförallt är det de utländska besökarna som handlar för stora summor när de besöker Sverige.

Svensk Handel uppmuntrar till att möta den här växande kundgruppen och har sju tips till handlare som vill locka shoppingturisterna.

Sju tips för att fånga shoppingturisterna

  • Informera och utbilda personalen om vikten av denna växande kundgrupp så att alla som möter kund ser möjligheterna och vågar ta kontakt och sälja till människor som pratar andra språk.
  • Engagera er lokalt. Kontakta den lokala turistorganisationen och samverka med andra.
  • Lär er mer om vilka turister som besöker den stad, ort eller plats där ni är verksamma, vad de gör och när på året de kommer.
  • Skylta på fler språk under högsäsong eller evenemang så att turisterna känner sig välkomna och går in i butikerna.
  • Lyft under turistsäsongen fram de produkter som ni vet är efterfrågade av denna kundgrupp.
  • Skylta med lokala produkter i fönster och butik.
  • Tipsa vid kassan om de viktigaste sevärdheterna i trakten.
Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2018.11.22 Senast uppdaterad: 2018.11.22 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling Nyheter

Skriv en kommentar