Sök pengar för forskning om handeln

Handelsrådets utlysning för forskningsprojektet ”Forskning relevant för handelsnäringen” har öppnat. Deadline för att lämna in idéskiss steg 1 är den 31 januari. 

Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort.

Att skapa engagemang kring forskning och utveckling är ett prioriterat område för Handelsrådet. Målet är att öka förståelsen för att ny kunskap är en viktig faktor för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för både företag och medarbetare.

Det är en utlysning i tre steg och huvudfokus är att få fram forskningsprojekt med en nära kontakt med branschen.

Fyra områden är prioriterade:

• branschglidning och nya affärsmodeller
• innovation inom handeln
• informellt lärande inom handeln
• säkerhet inom handeln

Det går också att söka medel för forskningsprojekt med handelsrelevans i en öppen kategori.

Läs mer här

Publicerad: 2018.12.19 Senast uppdaterad: 2018.12.19 Kategori: Skola och forskning

Skriv en kommentar