Svensk Handel välkomnar frihandelsavtal mellan EU och Japan

Idag gav Ministerrådet det slutgiltiga godkännandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Japan. Avtalet väntas träda i kraft den 1 februari 2019 och innebär bland annat att tullar avvecklas för de flesta varor. Svensk Handel välkomnar beskedet. 

Frihandelsavtalet Economic Partnership Agreement (EPA) mellan Europeiska Union och Japan kommer att öppna upp nya möjligheter för EU:s företag på den japanska marknaden och vice versa. När avtalet träder i kraft 1 februari 2019 kommer mer än 90 procent av tullarna mellan EU och Japan avvecklas, och över tid upp till 99 procent.

- För handelsföretagens del innebär detta att det blir enklare för våra e-handlare att nå 127 miljoner japanska konsumenter. Det betyder också billigare importer av exempelvis TV-apparater för handlare här i Sverige vilket i slutändan gynnar svenska konsumenter, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Japan har även åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning. Avtalet är ett betydelsefullt steg för relationerna mellan Japan och EU och ses som en viktig politisk markering i tider av ökande protektionism.

- EU arbetar även hårt för att få till frihandelsavtal med Singapore och Vietnam. Från Svensk Handel ser vi med tillförsikt fram emot en snabb ratificering av dessa avtal, avslutar Mats Hedenström.

Läs mer om frihandelsavtalet här

Publicerad: 2018.12.21 Senast uppdaterad: 2018.12.21

Skriv en kommentar