Missa inte höstens webbinarier

Årlig uppföljning SAM

Fredagen den 20 september 13-14
För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet ska det finnas rutiner, och om man sysselsätter minst tio arbetstagare så ska flertalet av dessa rutiner vara skriftliga. Syftet med rutiner är tydliggöra hur aktiviteter ska utföras och att underlätta informationsspridningen internt. Ofta finns redan verksamhetsrutiner som arbetsmiljöarbetet på ett naturligt sätt kan utgå från och inordnas i.

Med utgång från arbetsmiljöverkets föreskrift gällande Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), kommer Svensk Handels Arbetsmiljöexperter på ett tydligt och pedagogiskt sätt gå genom vilka rutiner och instruktioner som arbetsgivare är skyldiga att ha i sin verksamhet. Man kommer även att tipsa om olika stödåtgärder och stödverktyg.

Anmälan>>

Felaktig tidsrapportering, hur allvarligt är det? Och vad kan du som arbetsgivare göra?

Torsdagen den 24 oktober 10-11
Kollegor som stämplar åt varandra och anställda som i efterhand går in och korrigerar tidrapporter, hur allvarligt är det egentligen? Hur ska man som arbetsgivare agera i dessa fall och vilka arbetsrättsliga åtgärder ska man vidta?
Under webbinariet kommer Svensk Handels arbetsrättsexperter att guida er genom regelverket kopplat till denna typ av misskötsamhet och redogöra för hur man som arbetsgivare ska agera. Man kommer även gå igenom och belysa Arbetsdomstolens syn på detta.

Anmälan>>

Lagen om fackliga förtroendemän – vilka är dom och hur ser deras rättigheter och skyldigheter ut?

Tisdagen den 12 november 10-11
Vem är egentligen en fackligförtroende man? Stämmer det att de har rätt till betald ledighet i obegränsad omfattning? Och har man som arbetsgivare rätt att få veta vad de ska göra under tiden som de vill vara lediga?
Svensk Handels arbetsrättsexperter kommer att redogöra för dessa frågor och på ett tydligt och pedagogiskt sätt belysa vilka rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Anmälan>>

En genomgång av årets mest intressanta rättsfall

Måndagen den 9 december 13-14
Vi avslutar året 2019 med att sammanfatta och redogöra för årets mest intressanta och relevanta avgöranden från Arbetsdomstolen. Har det kommit några som är relevanta för vår bransch och vad kan man som arbetsgivare ta med sig och tillämpa i sin egna verksamhet.

Under webbinariet kommer Svensk Handels Processjurister på ett kortfattat och pedagogiskt sätt belysa Arbetsdomstolens resonemang och slutsatser.

Anmälan>>

Publicerad: 2019.09.10 Senast uppdaterad: 2019.09.10

Skriv en kommentar