Avtalslös brexit kastar om spelreglerna – så påverkas handlarna

Premiärminister Boris Johnsson har hela tiden svurit att Storbritannien kommer att lämna EU den 31 oktober, med eller utan ett avtal. Blir det en avtalslös brexit kommer spelreglerna för svenska handelsföretag som gör affärer i Storbritannien att förändras radikalt över en natt. Svensk Handel råder företag att förbereda sig ordentligt.

Enligt en undersökning av Svensk Handel konstateras att Storbritannien är Sveriges sjätte största exportmarknad och femte största importmarknad. Både importen och exporten har minskat sedan britterna rösta för ett utträde ur EU.

Brexit bedöms innebära ökade importkostnader på cirka 800 miljoner SEK för svensk parti- och detaljhandel. Samtidigt skulle Sveriges export till Storbritannien bli cirka 520 miljoner SEK dyrare.

– Till viss del äventyras den svenska handeln av britternas utträde. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Den lösningsorienterade handlaren kan givetvis hitta andra vägar att fortsätta bedriva handel med Storbritannien, men tiden är knapp och det är hög tid att förbereda sig för en brexit utan avtal, säger Sofia Stigmar, näringspolitisk expert på Svensk Handels Brysselkontor.

Om ingen lösning nås kommer Storbritannien inte längre vara en del av EU när vi vaknar den 1 november. Rent praktiskt innebär det att Storbritannien hanteras som ett tredje land. Istället för att lyda under de lagar, regler, certifieringar och standarder som EU arbetat fram kommer handeln regleras av andra regelverk, som WTO-reglerna.

– Förhållandet kommer med andra ord motsvara de handelsrelationer EU har till andra länder de saknar frihandelsavtal med, exempelvis Uruguay. Det innebär en omfattande förändring, säger Sofia Stigmar.

Så påverkar brexit svenska handelsföretag

Krångligare tullprocess

Samtliga utredningar visar att utträdet kommer innebära tullformaliteterför handeln mellan EU och Storbritannien. Det innebär att företag bland annat måste föranmäla varor genom införselsdeklarationer, tillämpa säkerhets- och skyddsregler vid export, anmäla vilka transportmedel som används för varuinförsel till och ifrån EU, lämna tulldeklaration, vara medvetna och tillämpa varuinförselrestriktioner samt betala tull och andra avgifter innan varorna kan säljas på marknaden.

Krav på arbetstillstånd införs

Även reglerna för arbetstagarekommer förändras i och med Storbritanniens utträde. Sveriges regering har antagit regelverksändringar som gör det möjligt för brittiska medborgare som har uppehållsrätt enligt EU-rätten att tillfälligt undantas från kravet på uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Undantaget är tänkt att gälla ett år och under denna tid kan då brittiska medborgare som vill uppehålla sig i Sverige och exempelvis arbetar för ett svenskt handelsföretag ansöka om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

– För svenskar som befinner sig i Storbritannien och som arbetar på svenska eller brittiska handelsföretag beror möjligheterna att stanna som arbetstagare på de beslut som britterna tar, förklarar Sofia Stigmar.
 
De har dock gjort tydliga utfästelser i ett policybrev från december 2018 att de värnar om europeiska medborgare i Storbritannien. Tanken är att de ska införa ett ansökningssystem där arbetstagare och europeiska medborgare ska registrera sig. Detta kan göras fram till 31 december 2020.  

Regelverket kring varor förändras

Även handelsprocedurernaförändras. Varor som leksaker, livsmedel och elektronik som tidigare varit godkända inom EU blir det inte längre. Som en följd av brexit måste svenska handlare ha kontroll över vilka regelverk som gäller de specifika varorna, undersöka hur transporter ser ut och förbereda transportörerna för ökade kostnader och fördröjningar samt skaffa ursprungsintyg på varorna som det krävs för.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2019.09.20 Senast uppdaterad: 2019.09.20 Kategori: Brexit-Nyheter

Skriv en kommentar