Banker ska erbjuda kontantservice

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om att banker ska tillhandahålla kontantservice. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021. Svensk Handel anser att det är rimligt att banker tar ett större ansvar för kontanterna, men att handlarnas utmaningar med att få tillgång till växelpengar bör beaktas i förslaget.

I Sverige är sedlar och mynt lagliga betalningsmedel och används fortfarande, om än i en allt mer begränsad omfattning. Minskningen av kontantanvändningen i Sverige går snabbare än i något annat land, mycket till följd av nya, billiga och enkla tjänster för kort- och mobilbetalningar. Detta har fått negativa konsekvenser för vissa grupper i samhället som äldre och personer med funktionsnedsättning.

En förutsättning för att kontanter ska kunna användas som betalningsmedel är att det finns tillgång till olika kontanttjänster, framför allt kontantuttag och dagskasseinsättningar, som gör att kontanter kan cirkulera mellan olika aktörer i samhället.

Banker skyldiga att tillhandahålla bankomater

Banker och andra kreditinstitut har härmed erlagts skyldighet att tillhandahålla bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Dessa ska vara lokaliserade på så sätt att villkor för avstånd uppfylls, samt vara tillgängliga och användarvänliga, med hänsyn till personer med funktionshinder.

För att säkerställa att institut och filialer lever upp till nya krav har Post- och telestyrelsen ett tillsynsansvar. Om ett institut eller en filial inte fullgör sina skyldigheter ska ärendet överlämnas till Finansinspektionen som tar ärendet vidare.

Handlare behöver rimliga villkor för kontanthantering

Svensk Handel tycker det är rimligt att bankerna tar ett större ansvar för kontanterna. Nedmonteringen av kontantservicen ute på bankkontoren har gått för fort fram vilket gjort att många konsumenter och handlare har fått en besvärlig omställning. En av utmaningarna som handlarna har idag är att få tillgång till växelpengar till en rimlig kostnad. Något som inte beaktas i förslaget.

Om det här förslaget medför en ökad kontantanvändning återstår att se. Idag betalas ca 85 procent av alla köp i detaljhandeln med kort, inom vissa segment är andelen betydligt högre. Kontantköpen står för ungefär 12-13 procent och utgör härmed en betydande del av totalen. Alla kunder är av stor vikt och därför kommer handeln ta emot kontantköp så länge som konsumenterna vill betala med sedlar och mynt.

Läs om Riksdagens beslut samt underlag för betänkande här.

Källa: Riksdagen - 2019.11.28
Bengt Nilervall
Publicerad: 2019.11.29 Senast uppdaterad: 2019.11.29 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2020-08-25 11:02
25 aug 2020 kl 11:02

I nuläget fungerar inte detta.. Nordea har ingen uttagsautomat i den stad där jag bor..Däremot så vill dom bidra med att kunderna ska använda kort i större omfattning..Ska det vara så ???

Kommentar skapad 2020-05-28 22:54
28 maj 2020 kl 22:54

Vill sätta in ca 400kr i mynt på min bank Swedbank, men dom vägrar att ta emot mynt, dom tycker att jag ska använda dom till köp, eller växla i en butik som behöver växel , detta är ett hån mot oss svenska medborgare! Om inte en bank tar emot mynt , då är det väl ingen bank!
Skulle vilja veta om lagen om hanteringen av kontanter inte gäller i det här landet, om så är fallet , varför tillvärkar man då nya sedlar o mynt, det är ju inte klokt !