Brexit påverkar styrelsefunktionärer bosatta i Storbritannien

Har ditt företag styrelsefunktionärer som är bosatta i Storbritannien? I så fall kan det vara värt att agera på eftersom svensk lag ställer upp krav på bosättningsort inom EES. Bolag bör undersöka sina styrelsers uppbyggnad som ett led i förberedelserna för Storbritanniens utträde ur EU. 

Företag som har styrelsefunktionärer bosatta i Storbritannien påverkas nämligen särskilt av brexit då många av de regler som fastslaget i EU gör skillnad på personer inom EU och utanför.

Svensk lag har krav på bosättningsort inom EES

Har ditt företag styrelsefunktionärer som är bosatta i Storbritannien? Detta kan bli ett problem eftersom svensk lag ställer upp krav på bosättningsort inom EES. Bosättningskravet gäller aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar, europabolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar, europakooperativ, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, kooperativa hyresrättsföreningar, medlemsbanker, sparbanker och sambruksföreningar.

Det här innebär bosättningskravet

Bosättningskravet innebär att:

  • Hälften av styrelseledamoten ska vara bosatta inom EES-området (inklusive arbetstagarledamöter).
  • Hälften av styrelsesuppleanterna ska vara bosatta inom EES-området (inklusive arbetstagarsuppleanter).
  • Verkställande direktör ska vara bosatt inom EES-området.
  • Alla vice verkställande direktörer.
  • Minst en av de särskilda firmatecknarna ska vara bosatta inom EES-området.

Om ditt företag inte kan efterleva krav på bosättning för styrelsefunktionärer så ska bolagsstämman ändra sammansättningen så att bosättningskravet uppfylls. Det går även att ansöka om dispens för bosättningskravet hos Bolagsverket.

Särskilda krav på revisorer

Observera att särskilda krav gäller för revisorer. För revisorer gäller att dessa är auktoriserade eller godkända i Sverige eller i en annan EES-stat. Här finns möjlighet att ansöka om dispens via Revisorsinspektionen.

 

Sofia Stigmar
Publicerad: 2019.12.02 Senast uppdaterad: 2019.12.02 Kategori: Brexit-Nyheter

Skriv en kommentar