Butiksbrotten i fokus under politikermöte i Skåne

Drygt var fjärde butik utsattes under den föregående vecka för en stöld. Trots detta polisanmäldes knappt en tredjedel då många handlare vittnar om att de tappat tron på rättsväsendet. I onsdags besökte regionrådet Anna Jähnke (M), ICA-handlaren Jerry Rosengren i Malmö för att diskutera butiksbrotten och hur de hämmar tillväxten i Skåne som region.

Lag och ordning har en hög prioritet för svenska handlare. När Anna Jähnke (M), tillsammans med Marie Enhörning, näringspolitisk expert Svensk Handel och Svenskt Näringslivs Ellen Dahl, besökte ICA-handlaren Jerry Rosengren på Ica Malmborg Mobilia i Malmö var butiksbrotten och hur det påverkar svenska handlare i fokus.

ICA-handlare Jerry beskrev en vardag med drygt 15 stölder per dag, vilket motsvarar varor till ett värde av cirka 3 500 kronor dagligen. Han vittnade även om en uppgivenhet inför polisens agerande. Trots att en person tagits på bar gärning och kamerabevis finns, så återkopplar inte polisen i ärendet. I vissa fall bemödar sig inte heller polisen med att besöka butiken för att upprätta en anmälan. Det här återspeglas även i Svensk Handels Trygghetsbarometer där 65 procent säger att de inte längre polisanmäler stölderna i butik. En av anledningar är att de tappat tron på rättsväsendet.

- Många handlare känner en uppgivenhet och har tappat tron på rättsväsendet som uppenbarligen inte tar dessa stölder på allvar. Istället går vi allt mer mot en utveckling där butiksstölder normaliseras och ses som något en handlare har att räkna med, vilket är en farlig utveckling, säger Marie Enhörning, näringspolitisk expert på Svensk Handels Malmökontor.

Stora satsningar på säkerhetshöjande åtgärder

Anna Jähnke, som är regionråd tillika ordförande i regionens utvecklingsnämnd med ansvar för trygg- och säkerhetsfrågor, lyfte hur brott och otrygghet riskerar att hämma den regionala utvecklingen i Skåne.

Enligt Svensk Handels rapport ”Stölder och annat svinn i detaljhandeln 2019” investerar en dagligvarubutik i genomsnitt 624 000 kronor per år på säkerhetshöjande åtgärder. ICA Malmborgs Mobilia har gjort stora investeringar i kameraövervakning, väktare och andra förebyggande insatser under de senaste åren till en kostnad av runt 2 miljoner kronor. Trots detta beräknar butiken att det stjäls varor för uppåt 1,5 miljon kronor per år. 

- Handeln kan inte själva bära kostnaden för brotten som drabbar våra butiker. Om våra politiker värnar om en fortsatt levande handel så måste de tillsammans med rättsväsende ta krafttag för att bryta den negativa utvecklingen av brott mot butiker, sade Marie Enhörning

För Svensk Handel är det viktigt att genom möten där handlare och politiker möts kunna lyfta handelns frågor.

Butiksbrotten är en av Svensk Handels prioriterade frågor. Därför har vi länge arbetat för att fler synliga poliser på våra gator och torg, ett avskaffande av straffrabatten för återfallsförbrytare och att ett tillträdesförbud ska införas. Läs mer i Svensk Handels säkerhetspolitiska program.

Publicerad: 2019.10.10 Senast uppdaterad: 2019.10.10

Skriv en kommentar