E-tjänst underlättar för handlare med nya tobakslagen

Den 1 juli trädde den nya tobakslagen i kraft. Den innebär att samtliga butiker, kiosker, restauranger och bensinstationer som säljer cigaretter och snus måste ansöka om tillstånd för att få fortsätta. För att underlätta för företagare har en ny e-tjänst nu lanserats.

Den nya tobakslagen har nyligen trätt i kraft. Lagen innebär bland annat att samtliga butiker, kiosker, restauranger och bensinstationer som säljer cigaretter och snus måste ansöka om tillstånd för att få fortsätta. 

Tillväxtverket har varit med i samarbetet bakom den nya e-tjänsten genom programmet Serverat, som syftar till att förenkla myndighetskontakter för företag genom digitala lösningar. Även Folkhälsomyndigheten har varit med i samarbetet. Tidigare har Serverat tagit fram liknande e-tjänster på alkohol- och livsmedelsområdet. Det här är första gången som en e-tjänst tas fram inför en ny lagstiftning.

E-tjänsten innebär att kommunerna istället för enbart pappersblankett även kan erbjuda företagen en digital lösning. Det möjliggör också för mer kompletta ansökningar vilket bland annat bidrar till kortare handläggningstider.

E-tjänsten har tagits fram i samarbete mellan Tillväxtverket, Folkhälsomyndigheten, Bolagsverket, Sveriges kommuner och landsting SKL och en rad kommuner. 

Läs mer om de den nya e-tjänsten här >>

Sofia Stigmar
Publicerad: 2019.07.04 Senast uppdaterad: 2019.07.04

Skriv en kommentar