Hamnarbetarförbundets varsel kan få stora konsekvenser

Hamnarbetarförbundets varsel om total arbetsnedläggelse för sina medlemmar i samtliga Sveriges hamnar kan få stora konsekvenser. I några hamnar är en majoritet av personalen medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Dessa hamnar kommer i praktiken att få svårt att fungera.

– Ett varsel av den här omfattningen kommer att kraftigt påverka handeln i Sverige på både kort- och lång sikt. Kortsiktigt därför att hamnar där en stor del av personalen är medlemmar i hamnarbetarförbundet kommer att få svårt att fungera med full kraft. På lång sikt undergräver den här konflikten förtroendet för hamnarna. För företagen betyder det att man måste hitta logistik som går att lita på säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Svensk Handel får förfrågningar från media hur handelsföretag drabbas av hamnkonflikten vi vill därför gärna höra från er - maila oss på kommunikation@svenskhandel.se

Konflikten handlar i grunden om vilket skydd ett företag med ingånget kollektivavtal har på arbetsmarknaden.

– Ett ingånget kollektivavtal innebär skyldigheter för en arbetsgivare. Det rimliga är också att det kommer med rättigheter. Den här konflikten handlar om företagens rätt till arbetsfred när man har tecknat ett kollektivavtal menar Tomas Undin.

– Om den här konflikten bryter ut är det förödande för näringslivet i Sverige. Att regeringen fortsätter arbeta för att lagen om nya konfliktregler träder i kraft 1/8 2019 är nödvändigt avslutar Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2019.02.27 Senast uppdaterad: 2019.02.27

Skriv en kommentar