Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism?

Länsstyrelsen bjuder in till träffar på åtta platser runt om i landet för att informera om penningtvättslagen. Företag som tar emot kontant betalning på summor som överstiger 5 000 euro är skyldiga att bedöma riskerna för att utsättas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

För att förhindra att verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism infördes en ny penningtvättslag år 2017. Företagare som tar emot eller betalar ut stora summor i kontanter är skyldiga att bedöma riskerna för att bli utsatta.

– Vi på Svensk Handel har haft kontakt med medlemmar som fått nedslag för att de inte följt reglerna i tillräcklig utsträckning. Hanterar du stora belopp i kontanter behöver du ta den här frågan på allvar, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.  

Som företag ska du bedöma hur stor risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är vid varje kundrelation där köpet är kontant och uppgår till 5 000 euro.

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län är ansvarig för tillsynen avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Dalarnas Län, Hallands Län, Gävleborgs Län, Örebro Län, Värmlands Län och Västra Götalands Län. Med anledning av detta bjuder de in till kostnadsfria informationsträffar om ämnet i respektive län under oktober och november.

Enligt Länsstyrelsen vänder sig informationsträffarna i första hand till dig som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsförmedlare eller företag som bedriver handel med varor och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Plats, dag och tid för informationsträffarna

Nina Jelver
Publicerad: 2019.10.09 Senast uppdaterad: 2019.10.09

Skriv en kommentar