Missa inte vårens nya kurser

Under våren 2019 arrangerar Svensk Handel ett flertal kurser som är bra för dig som jobbar inom handeln. Här har vi samlat ett urval på några av våra populära kurser.

Varmt välkommen till våra kurser som hålls under våren. I utbudet hittar du kurser om arbetsmiljö, avtalsfördjupning, löneberäkning, grundläggande arbetsrätt och mer. Läs mer om kurserna här nedan och anmäl dig redan nu!

Grundläggande arbetsrätt

Ger en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Anställningsformer, företrädesrätter, förhandlingsskyldighet, ledigheter och avslutande Kursen ger bland annat deltagarna verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. 

Löneberäkning - Detaljhandelsavtalet / Lager- och E-handelsavtalet

Det är viktigt att det blir rätt. Vi erbjuder därför den här kursen, som fokuserar på regler om löner, avdrag och olika ersättningsformer i lagar och kollektivavtal. Dessa två kurser kan väljas var och en för sig eller tillsammans.

Avtalsfördjupning

Är du redo för fördjupning? Den här kursen är tänkt att ge dig möjlighet till ökad kunskap och diskussion om ditt kollektivavtal.
Välj en eller bygg en kombinationskurs på fler dagar om:

Arbetsledningsrätt och förhandlingsskyldighet

När ska en arbetsgivare förhandla med facket? Kursen avser att bringa klarhet i regelverket kring förhandlingsskyldigheten och ge praktiska råd för att du ska känna dig säkrare i din hantering av förhandlingsskyldigheten under en beslutsprocess.

Sjukdom och rehabilitering

Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk och går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig.

Grundläggande arbetsmiljö

Kursen avser att ge en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen.

Omorganisation och arbetsbrist

Under kursen följs ett fiktivt bolag genom en omorganisation och de frågeställningar som uppkommer vid fackliga förhandlingar, vilka underlag som ska tillhandahållas, turordningsfrågor, eventuella avsteg från turordning samt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Uppsägning och avsked – de personliga skälen

Vad kan en arbetsgivare göra när en anställd missköter sig och bryter mot anställningsavtalet? Kursen lotsar deltagarna genom regler och rättsfall för att öka säkerheten i dessa känsliga ärenden samt för att undvika kostsamma fel.

Framgång i förhandling med facket

Bli en säkrare förhandlare. Teoretisk kunskap om de regler som omgärdar arbetsrättsliga förhandlingar kommer att varvas med praktiska övningar i form av förhandlingsspel.

Publicerad: 2019.01.25 Senast uppdaterad: 2019.01.25 Kategorier: Arbetsmiljö, Lagar och regler, Medlemskap, Lagar och regler Arbetsmiljö

Skriv en kommentar