Myndigheter uppmanar att förbereda för hård brexit

Med mindre än två månader kvar till brexit har EU och Storbritannien fortfarande inte kommit överens om ett avtal. Om parterna inte når en lösning före den 29 mars kommer Storbritannien över en natt bli så kallat tredjeland och därmed inte omfattas av EU:s fria rörlighet. Svenska myndigheter uppmanar nu företag att rusta sig för ett avtalslöst utträde. 

Det utträdesavtal Storbritanniens premiärminister Theresa May förhandlat fram med EU har resolut röstats ner av det brittiska underhuset, och som situationen ser ut nu finns inga nya lösningar i sikte. Om parterna inte når en lösning före den 29 mars kommer Storbritannien över en natt bli så kallat tredjeland och därmed inte omfattas av EU:s fria rörlighet. Situationen är allvarlig och för att undvika katastrofala konsekvenser uppmanar nu svenska myndigheter, Tullverket och SCB, företag att rusta sig för ett avtalslöst utträde.

Tullverket och SCB har skickat ett brev till 5 000 företag som idag bedriver handel med Storbritannien och som överskrider tröskelvärdena för export och import. För export är tröskelvärdet 4,5 miljoner kronor och för import 9 miljoner kronor.

Företag som handlar med Storbritannien och idag förlitar sig på EU-samarbetet kommer, i händelse av en hård brexit, behöva ansöka om ett så kallat EORI-nummer för att kunna fortsätta handla med Storbritannien. För att kunna bedriva handel med länder utanför EU krävs ett sådant registreringsnummer.

Om det istället blir en brexit med utträdesavtal kommer övergångsbestämmelserna träda i kraft fram till 31 december 2020. Då har företagen möjlighet att anpassa sig och kan under tiden fortsätta rapportera in sin handel med Storbritannien via SCB Intrastat.

Förbered er genom att använda Svensk Handels brexit-guide samt håller er uppdaterade på information om tullhantering och varuflöden via Tullverkets och Kommerskollegiums hemsidor.  

Tullhanteringen

Utträdet kommer medföra tullformaliteter för svenska företag som handlar med Storbritannien.
Bland annat kommer företag behöva:

  • föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet vid export
  • anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
  • tillämpa införsel- och utförselrestriktioner
  • betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning
Sofia Stigmar
Publicerad: 2019.02.06 Senast uppdaterad: 2019.02.06 Kategorier: Lagar och regler, Brexit-Nyheter

Skriv en kommentar